escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Doskwiera mi ograniczenie kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami

18.10.2020

Doskwiera mi ograniczenie kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami

Zagrożenia i ograniczenia związane z epidemią dotknęły niemal każdego z nas. O funkcjonowaniu w tych niecodziennych okolicznościach rozmawiamy z Krzysztofem Smelą, Starostą Powiatu Częstochowskiego.

Katarzyna Gwara: Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Częstochowskim?

Krzysztof Smela: Obecna sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju stała się czynnikiem weryfikującym poziom przygotowania do zdarzeń kryzysowych całego państwa, samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych. Sytuacja w Powiecie Częstochowskim, nie różni się znacznie od sytuacji, która ma miejsce w innych powiatach na terenie całego kraju. Każdego dnia odnotowywane są zachorowania, ale też pozytywne informacje o ozdrowieniu. Od początku pandemii do 15 października w powiecie zarażonych było 509 osób, aktualnie nadal zarażonych pozostaje 278 osób. Nie jest łatwo, ale w odpowiednim czasie podjęliśmy działania prewencyjne i przygotowawcze, które obecnie procentują choćby brakiem problemów zaopatrzeniowych. Naszą największą troską są domy pomocy społecznej, których pensjonariusze ze względu na wiek i stan zdrowia są w szczególności narażeni na najtragiczniejsze efekty COVID-19. Bardzo długo, udawało nam się utrzymać sterylność naszych DPS-ów w Turowie, Lelowie i Blachowni. Niestety 28 sierpnia stwierdzono pierwsze zakażenia w DPS Lelów, w efekcie zachorowało tam 63 pensjonariuszy. Na dzień dzisiejszy z pośród wskazanych 63 osób – 54 mieszkańców DPS Lelów wyzdrowiało, a dwie osoby nadal mają wynik pozytywny na obecność koronawirusa. Nastąpiło także to, co niestety ze względu na wiek i stan zdrowia pensjonariuszy było nieuniknione, zmarło 7 osób. Pozytywną informacją jest fakt, że nadal udaje się utrzymać stabilną sytuację w DPS Blachownia i DPS Turów gdzie na dzień dzisiejszy nie odnotowano żadnego zachorowania. To, że tak długo udało nam się utrzymać sterylność DPS-ów w kontekście koronawirusa to efekt wdrożenia w bardzo wczesnym okresie działań prewencyjnych. Pierwsze decyzje dotyczące przygotowania na zbliżające się dopiero w tamtym momencie zagrożenie podjęte zostały już w styczniu. Stale wzmacniamy barierę ochronną naszych placówek, dokonaliśmy zakupu kabin dekontaminacyjnych, fumigatorów, bezobsługowych stacji do dezynfekcji dłoni. Pracownicy naszych dps-ów są wyposażani w możliwie najwyższej jakości sprzęt ochrony osobistej. Z pewnością znacznie wzrosło obciążenie budżetu powiatu, tylko do 30 września walka z COVID-19 kosztowała Powiat Częstochowski łącznie przy udziale środków zewnętrznych ponad trzy miliony złotych.

K.G.: Co z oświatą – czy wiadomo, ile placówek w całym powiecie pracuje w trybie zdalnym bądź mieszanym?

K.S.: Jeśli chodzi o szkoły, dla których organem prowadzącym są gminy obecnie w trybie zdalnym na dzień 15 października pracuje 8 placówek. Sytuacja jest dość dynamiczna i występują duże zmienne w obie strony. My jako Powiat Częstochowski prowadzimy i nadzorujemy trzy szkoły ponadpodstawowe tj.: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, Zespół Szkół w Koniecpolu, Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, natomiast w zakresie szkolnictwa specjalnego prowadzimy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku. Na ten moment żadna z naszych szkół nie pracuje w trybie zdalnym, szkoły pracują stacjonarnie w pełnym reżimie sanitarnym. Oczywiście jesteśmy gotowi na ewentualne zmiany w formie nauczania, potrzeby sprzętowe naszych uczniów zabezpieczyliśmy w momencie zamknięcia szkół, które miało miejsce przed tegorocznymi wakacjami 2020. Korzystając z możliwości powstałych w wyniku współpracy resortów edukacji i cyfryzacji w ramach projektu Zdalna Szkoła finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przekazaliśmy naszym uczniom sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji podstawy programowej w trybie zdalnym. Musimy pamiętać, że wykluczenie cyfrowe wciąż jest aktualnym tematem dotyczącym naszego społeczeństwa, ograniczenie w dostępie do techniki informatycznej zweryfikowane zostało właśnie po przez wprowadzenie zdalnego nauczania. Nie w każdym domu znajduje się odpowiedni sprzęt, a co w sytuacji, jeśli w domu jest więcej niż jedno dziecko, lekcje przecież odbywają się często w zbieżnym czasie. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego to duży wydatek dla domowego budżetu. Mieliśmy tą świadomość i udało nam się rozwiązać ten problem. Tak jak wspomniałem, na ten moment nie ma nauczania zdalnego w naszych szkołach, ale jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy na to gotowi.

K.G.: W jaki sposób funkcjonuje starostwo i jakie są największe problemy starostwa w tym czasie?

K.S.: Zauważalną zmianą dla odwiedzających urząd z pewnością jest fakt ograniczania ilości osób pozostających na terenie budynku, nie jest to nasz wymysł, a wdrożenie obowiązkowych zmian wskazanych przez organy nadrzędne. Mam świadomość, że taki stan rzeczy często powoduje frustrację i niezadowolenie z powodu dłuższego oczekiwania, dlatego też podjęliśmy decyzję o modernizowaniu obsługi bezpośredniej. Na bieżąco dostosowujemy warunki obsługi, tak aby była ona maksymalnie wydajna, a czas oczekiwania skrócił się do minimum. Jesteśmy także na etapie przygotowywania bezpiecznej poczekalni, w której nasi petenci będą mogli w cieple i z zachowaniem reżimu sanitarnego oczekiwać załatwienia swoich spraw. To ważne szczególnie w tym okresie pogodowym. Zachęcam jednak do poprzedzenia wizyty w Starostwie kontaktem telefonicznym lub e-mail z właściwym wydziałem. Ograniczy to nie tylko kontakt z osobami trzecimi, ale także znaczenie przyśpieszy i usprawni uzyskanie poszukiwanej informacji. Urząd dla petentów czynny jest od godziny 8: 00 do 14:00. Zmiana godzin obsługi bezpośredniej wynika z konieczności przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i korytarzy, tak, aby mieszkańcy, którzy odwiedzą nas kolejnego dnia byli maksymalnie bezpieczni pozostając na terenie naszej placówki. Rzeczą jasną jest oczywiście konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. Największą troską obecnie jest bezpieczeństwo pracowników i osób odwiedzających urząd. Nie ma tygodnia bez konieczności interwencji wobec osób odmawiających przestrzegania obowiązujących zasad. Przypadki odmowy noszenia maseczek i dezynfekowania dłoni są przez odwiedzających urząd coraz częstsze. Ludzie Ci swoją lekkomyślnością narażają zdrowie pracowników i innych klientów urzędu. Kryzysy sprzyjają powstawaniu teorii spiskowych, obecnie popularne jest podważanie istnienia pandemii i wskazywanie zasad wynikających z reżimu sanitarnego, jako celowego zniewolenia, w tym, jako najważniejsze zniewolenie wskazywane jest właśnie stosowanie ochrony ust i nosa, jest to coraz bardziej zauważalne. Takie osoby powinny odwiedzić domy pomocy społecznej czy szpitale będące ogniskami koronawirusa i zobaczyć jak wygląda prawdziwe oblicze lekceważonego zagrożenia. W związku, z czym apeluje o rozsądek i postepowanie zgodnie z reżimiem sanitarnym dla dobra własnego i swoich bliskich.

K.G.: Jak wygląda codzienna praca starosty w dobie koronawirusa?

K.S.: Praca starosty ma do siebie to, że jest jej zawsze bardzo dużo, epidemia tylko powiększyła ilość spraw. To, co uległo największej zmianie i co najbardziej mi doskwiera, to ograniczenie kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami Powiatu Częstochowskiego. Ogromnie cenię sobie bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami, są to często bardzo ważne wskazówki jak ten nasz powiat uczynić miejscem jeszcze bardziej przyjaznym. Niestety obecny stan rzeczy jest, jaki jest i należy dostosować się do zaleceń. Wszystkie zebrania, odprawy i posiedzenia, które tylko można realizuje w formie online. Z pewnością praca stała się bardziej zinformatyzowana. Niestety nie zawsze możliwe jest całkowite zrezygnowanie z kontaktów bezpośrednich.

K.G.: Czy wobec zaistniałej sytuacji Powiat Częstochowski realizuje zaplanowane wcześniej inwestycje?

K.S.: Tak, realizujemy zaplanowane już wcześniej inwestycje. Komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Częstochowskiego to zagadnienie wieloaspektowe, składają się na nie, nie tylko kwestie zdrowia, musimy funkcjonować normalnie, nie możemy dać zdominować się koronawirusowi. Sytuacja oczywiście nie jest łatwa, ale rozsądek i odpowiedzialność przede wszystkim.

Stale podejmujemy nowe zadania inwestycyjne z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Częstochowskiego. Warto zaznaczyć, że w zarządzie Powiatu Częstochowskiego znajduje się, aż 577 km dróg, to odległość prawie równa, od Starostwa Powiatowego w Częstochowie, aż do samego Berlina. Dodatkowo zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego odpowiadamy również za utrzymanie 141 km dróg wojewódzkich.

Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie realizuje następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych NR 1070 S KŁOMNICE – KRUSZYNA, NR 1025 S KRUSZYNA – BOROWNO I NR 1019 S BOROWNO – WITKOWICE, GMINA KŁOMNICE, KRUSZYNA I MYKANÓW”.

Przebudowa drogi powiatowej NR 1060 S NA ODC. OD DK 91 W M. RUDNIKI DO DW 786 W M. WANCERZÓW, GMINA RĘDZINY I MSTÓW”

Przebudowa ciągu dróg powiatowych NR 1057 S NA ODC. HUTA STARA A – POCZESNA I NR 1056 S NA ODC. MAZURY – MŁYNEK, GMINA POCZESNA”

Obecnie rozpoczynają i kończą się postępowania związane z wyłonieniem wykonawców następujących działań modernizacyjnych:

Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej 1023 S w miejscowości Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej, gm. Kamienica Polska” – długość nakładki 350m

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1102 S odc. Posłoda – Mełchów, gm. Lelów” – długość nakładki 560m

Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 1083 S Lipie – Nowa Wieś, gm. Dąbrowa Zielona” – długość nakładki 1900m

Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 1035 S Wola Mokrzeska – Dąbek w miejscowości Dąbek, gm. Przyrów” – długość nakładki – 860m

Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 1006S Lgota Mała – Wikłów, gmina Kruszyna” – długość nakładki – 990m

Od 1 września bieżącego roku działalność rozpoczął nowy Dom Dziecka Promyk w Rędzinach, w którym mieszkać będzie 14 dzieci. Warunki, które udało się stworzyć są wzorowe, budynek przeszedł pełną modernizację i został w pełni wyposażony, tak, aby zapewnić podopiecznym jak najwyższy komfort funkcjonowania.

K.G.: Czy Powiat Częstochowski wspiera ochronę zdrowia swoich mieszkańców?

K.S.: Tak oczywiście, Powiat Częstochowski w ramach ochrony zdrowia swoich mieszkańców podejmuje liczne działania. Warto wspomnieć choćby o niedawno uruchomionym programie wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2021, dzięki któremu osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne będą mogły przeprowadzić stosowne badania, szczegółowe informacje dotyczące programu udzielane są pod numerem telefonu 787-653-980. W latach ubiegłych realizowaliśmy program szczepień przeciwko wirusowi HPV wśród dziewczynek zamieszkujących nasz powiat. Oczywiście skuteczne wspieranie ochrony zdrowia to nie tylko programy profilaktyczne, ale przede wszystkim faktyczne wsparcie zaplecza technicznego placówek leczniczych, dlatego też w bieżącym roku wsparliśmy zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala .Specjalistycznego NMP w Częstochowie, dofinansowaliśmy zakup dwóch aparatów do dializoterapii. Staramy się robić ile tylko możemy i ile jesteśmy w stanie udźwignąć zarówno finansowo jak i kompetencyjnie. Zdrowie jest wartością nieocenioną.

Zawsze reagujemy też na bieżące zdarzenia i tak na początkowym etapie pandemii, kiedy przeprowadzanie badań w kierunku obecności koronawirusa u mieszkańców było nie najlepiej zorganizowane, podjęliśmy decyzję, że połączonymi siłami Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 13. Śląskiej Brygady Terytorialnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomimy mobilny punkt pobrań tzw. Wymazobus. Na tamtym etapie znacznie przyśpieszyło to diagnozowanie mieszkańców. Akcję koordynowaliśmy do końca sierpnia. Przekazaliśmy także środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące dla licznych podmiotów potrzebujących wsparcia zaopatrzeniowego.

K.G.: Dziękuję za rozmowę.

  • kg
Najnowsze artykuły