escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Droga prowadząca na lotnisko zostanie rozbudowana

02.12.2018

Droga prowadząca na lotnisko zostanie rozbudowana

Blisko 121,8 mln zł pochłonie rozbudowa drogi ekspresowej S1 do międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację drugiej jezdni. Inwestycja ma być gotowa najpóźniej w kwietniu 2021 roku.

Wykonawcą blisko 10 km odcinka drugiej jezdni S1 jest konsorcjum firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii. Koszt inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację GDDKiA to blisko 121,8 mln zł. Czas realizacji to 20 miesięcy, czyli od listopada bieżącego roku do kwietnia 2021 roku. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni, na odcinku pomiędzy węzłami Lotnisko i Podwarpie, stanowić będzie połączenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powstanie dwupasowa jezdnia, z pasem awaryjnym. Wybudowanych zostanie sześć obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (5 wiaduktów i most) i urządzenia ochrony środowiska. Na węźle Mierzęcice dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń, a istniejące odcinki łącznic zostaną dostosowane do nowej jezdni. Przebudowany zostanie też układ dróg dojazdowych, system odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej. Oprócz tego wykonawca zainstaluje bariery ochronne oraz ekrany akustyczne.

Odcinek S1 Pyrzowice-Podwarpie jest jednym z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Przypominamy, że w latach 2005 – 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 – 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły