escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Drzewa na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

28.11.2018

Drzewa na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na wniosek Zarządu Śląski Związek Gmin i Powiatów zainicjował akcję symbolicznego nasadzenia drzew w gminach województwa śląskiego, której celem było uhonorowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przedsięwzięcie to zaangażowało się 41 gmin z regionu, a w jego ramach zostało zasadzonych w sumie ponad 400 sadzonek drzew liściastych (w tym przede wszystkim dąb, lipa, grab, platan, buk, klon, jawor). Do akcji przyłączył się też Lelów.

Sadzonki drzew zostały nieodpłatnie przekazane na rzecz tej akcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. W ramach inicjatywy w okresie od 3 września do 11 listopada odbyły się nasadzenia drzew we wszystkich sołectwach Gminy Lelów.

Uroczyste sadzenie drzew najczęściej miało miejsce na terenach szkół
i przedszkoli z udziałem uczniów, kształtując w ten sposób ich świadomość historyczną, budując tożsamość obywatelską i wzmacniając poczucie wspólnoty. Przy każdym miejscu nasadzenia zostały umieszczone tabliczki informujące o okazji zasadzenia drzewa.

Działania podejmowane przez Związek wpisują się w szersze, ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Lelów
Najnowsze artykuły