Dzielnicowy o wielkim sercu

28.02.2019

Dzielnicowy o wielkim sercu

Na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach wpłynęło podziękowanie dla dzielnicowego sierż. szt. Andrzeja Boguckiego od jednej z mieszkanek gminy. Kobieta w liście wyraża wdzięczność za zaangażowanie i opiekę.

Dzielnicowy to policjant pionu prewencji, który odpowiada za rozpoznanie przydzielonego mu rejonu służbowego. To funkcjonariusz pierwszego kontaktu, który jest najbliżej obywatela. Najlepiej zna problemy lokalnej społeczności i najczęściej to właśnie on jako pierwszy niesie pomoc przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Żeby zostać dzielnicowym, oprócz posiadanej wiedzy z zakresu prawa, policjant powinien posiadać wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Mieszkanka Kłomnic właśnie te cechy doceniła w swoim dzielnicowym – sierż. szt. Andrzeju Boguckim, dziękując za wsparcie. Podkreśliła, że mundurowy zaangażował się w niesienie pomocy i wykazał się przy tym ogromną empatią.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły