Edukacyjna Sieć Antysmogowa. 12 częstochowskich szkół bierze udział w projekcie

22.09.2022

Edukacyjna Sieć Antysmogowa. 12 częstochowskich szkół bierze udział w projekcie

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to ogólnopolski projekt na rzecz czystego powietrza, który realizowany jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Zgłosiło się do niego 12 częstochowskich placówek oświatowych.

W ramach projektu przeprowadzane będą zajęcia, spotkania i warsztaty, podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat smogu, a także wszystkich konsekwencji zdrowotnych, jakie się z nim wiążą. Ponadto otrzymają cenne wskazówki dotyczące tego, co każdy indywidualnie może zrobić, aby poprawić jakość powietrza – to w końcu nadrzędny cel programu ESA. W założeniu ma angażować nauczycieli, uczniów, ich rodziców i całe społeczności lokalne, które stworzą sieć na obszarze całej Polski. W placówkach, które przystąpią do programu mają być zainstalowane mierniki pyłów zawieszonych do stałego monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Na bieżąco będzie można sprawdzać wyniki pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 – na wyświetlaczu, który zostanie zainstalowany na terenie szkoły, a także na stronie ESA NASK. Dostępne będą nie tylko zaktualizowane, ale również archiwalne dane. Dzięki temu rozwiązaniu każdy może na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i obserwować, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Wiedząc o alarmujących wskazaniach, można świadomie podjąć decyzję o ograniczeniu przebywania na zewnątrz. Ponadto prowadzone pomiary stanowić będą również istotny element zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w placówkach, a dane służą do dalszych analiz, przetwarzania i programowania. Nad programem Edukacyjna Sieć Antysmogowa honorowy patronat objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Szkoły częstochowskie zgłoszone i zakwalifikowane do projektu ESA:
1. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego Częstochowa ul. Warszawska 142
2. Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi Częstochowa ul. Kukuczki 30
3. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. St. Konarskiego Częstochowa ul. Sabinowska 7/9
4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Częstochowa ul. Pułaskiego 71
5. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe Częstochowa ul. Worcella 22
6. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej Częstochowa ul. Goszczyńskiego 9/11
7. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego Częstochowa ul. Jesienna 42
8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka Częstochowa ul. Legionów 54
9. IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza Częstochowa al. Aleja NMP 56
10. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków Częstochowa ul. Kasztanowa 7
11. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta Częstochowa ul. Kilińskiego 62
12. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy Częstochowa ul. Księżycowa 6

  • pn
Najnowsze artykuły