Egzaminatorzy wznowili protest. WORD w Częstochowie odwołał dzisiejsze egzaminy praktyczne

08.08.2022

Egzaminatorzy wznowili protest. WORD w Częstochowie odwołał dzisiejsze egzaminy praktyczne

Egzaminatorzy WORD wznowili protesty po nieudanych rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury. Zaplanowane na dziś egzaminy praktyczne zostały odwołane w całej Polsce – także w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie.

– Uprzejmie informujemy, że w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną egzaminatorów, egzaminy praktyczne w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy zaplanowane do przeprowadzenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie w dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2022 r. (poniedziałek) zostają odwołane – poinformowano w specjalnym komunikacie. Jedynie zgodnie z planem odbywają się egzaminy teoretyczne. W przypadku odwołanych egzaminów praktycznych, uiszczone opłaty zachowują swoją wartość, a osoby, które nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu protestu mają się zgłosić w celu wyznaczenia nowego terminu. Można go ustalić osobiście lub telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta. Częstochowski WORD przeprosił za wszelkie utrudnienia i niedogodności.

Pierwszy protest egzaminatorów miał miejsce w dniach 4-8 lipca i objął 27 ośrodków egzaminacyjnych w Polsce. Kilka dni temu Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców poinformowało o wznowieniu protestu, podkreślając, że środowisko egzaminatorów jest zawiedzione  dotychczasowym sposobem prowadzenia rozmów z Ministerstwem Infrastruktury, którego szef – Rafał Weber – wbrew wcześniejszym ustaleniom, jednoznacznie zadeklarował, że „na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym podwyższaniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów”. Protestujący nie kryją rozgoryczenia. Czują się  zlekceważeni i wprowadzeni w błąd.

 

Protestujący żądają:
1. Zmiany rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków
wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz.
U. z 2007 nr 197 poz. 1437), w sposób uwzględniający:
a) minimalne wynagrodzenie dla egzaminatorów posiadających uprawnienia w zakresie jednej kategorii
prawa jazdy na poziomie 1,5 średniej krajowej, tj. ok. 6000 złotych netto (słownie: sześć tysięcy złotych);
b) wzrost ww. wynagrodzenia odpowiednio do zakresu posiadanych uprawnień;
c) likwidację dodatku zadaniowego;
d) likwidację „widełek” wynagrodzenia;
e) utworzenie specjalnego funduszu na nagrody dla egzaminatorów.
2. Zmiany systemu egzaminowania, która zostanie wypracowana przez powołany przez Ministra
Infrastruktury zespół składający się z przedstawicieli Ministerstwa oraz egzaminatorów, ze szczególnym
uwzględnieniem:
a) zwiększenia niezależności egzaminatorów;
b) zmiany sposobu i trybu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych;
c) zmiany sposobu oceny kandydatów na kierowców i kierowców.
3. Powołania spośród egzaminatorów Rzecznika Praw Egzaminatorów (w tym opracowania zasad
powoływania oraz trybu działania rzecznika), który będzie stał na straży praw egzaminatorów.

4. Opracowania sposobu wymiany informacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury a egzaminatorami w celu
skutecznego procedowania zmian w obowiązującym prawie, z zastrzeżeniem
osobistego udziału Pana Ministra Andrzeja Adamczyka w prowadzonych rozmowach

 

– Z racji tego, iż dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanych efektów, ponownie żądamy umożliwienia nam bezpośredniego spotkania z Panem Ministrem w terminie do 31 sierpnia 2022 roku, podczas którego bez pośredników – w sposób zwięzły – przedstawimy Panu Ministrowi obecną, dramatyczną sytuację dotyczącą egzaminatorów i systemu egzaminowania w Polsce. Podkreślamy, iż z przyczyn wskazanych już powyżej
nie widzimy sensu, ani możliwości prowadzenia dalszych rozmów w obecności Pana Ministra Rafała Webera. Informujemy Pana Ministra, iż żądamy akceptacji naszych postulatów – do tego czasu wznawiamy protest bezterminowo. Warunkiem zawieszenia protestu jest wyznaczenie spotkania z Panem Ministrem
w terminie do 31 sierpnia 2022 roku – dodaje KSE.

  • pn
Najnowsze artykuły