escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Ekologicznie w koniecpolskiej szkole. Jest dofinansowanie

24.07.2018

Ekologicznie w koniecpolskiej szkole. Jest dofinansowanie

Burmistrz Koniecpola, Ryszard Suliga i skarbnik gminy Monika Starczewska, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach kolejną umowę o dofinansowanie projektu związanego z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu.

Projekt pozyskał dotację w wysokości ponad 2 milionów złotych. – Możliwość pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, która jak wiadomo, ograniczona jest czasowo, wymaga od nas bardzo wytężonej pracy – powiedział burmistrz Ryszard Suliga. – Tak bardzo potrzebna ze względów technicznych termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu jest kolejnym projektem unijnym w naszej gminie. Realizujemy jednocześnie wiele projektów oraz innych zadań inwestycyjnych i remontowych z budżetu gminy. Liczba projektów jest niebagatelna, bo termomodernizacja to 14 projekt, a wygraliśmy następny konkurs na dofinansowanie następnego etapu budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik, czyli ogółem mamy 15 dofinansowanych projektów. Musimy jednak skorzystać z tej szansy, bo obecna perspektywa finansowa UE kończy się w roku 2020 i nigdy taka możliwość już nie pojawi się. W przypadku termomodernizacji Zespołu Szkól nr 2 założyliśmy, iż prace musimy skoordynować z pracą szkoły i w związku z tym już wyłoniliśmy wykonawcę w postępowaniu przetargowym, aby przyspieszyć cały proces realizacji inwestycji i rozliczania dotacji. W przypadku szkoły prace budowlane nie mogą być uciążliwe dla uczniów i muszą przebiegać bardzo sprawnie oraz zgodnie z harmonogramem – – podkreślał.

Przedmiotem projektu są działania termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szkolnej 17 wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii w postaci paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła.

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje:

  • docieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów,
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  • poprawę sprawności wentylacji grawitacyjnej w budynku z nadbudową kominów,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
  • wymianę węzła cieplnego na kompaktowy dwufunkcyjny z zastosowaniem 2 pomocniczych powietrznych pomp ciepła,
  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę instalacji, cyrkulacji, zastosowanie płaszczowego wymiennika ciepła do centralnego przygotowania ciepłej wody wraz z wymianą armatury na wodooszczędną,
  • montaż 5 szt. paneli fotowoltaicznych.

– Konkurs unijny wygraliśmy, bo udało nam się uzyskać dość duży efekt ekologiczny poprzez oszczędność zużywanej energii przez obiekt oraz zastosowanie OZE. Projekt techniczny jest bardzo przemyślany pod względem efektywności energetycznej– mówi kierownik działu inwestycji i zamówień publicznych Sebastian Musiał. Budynek wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku za pomocą technologii powodujących wysoką energochłonność. Infrastruktura ta nie dorównuje standardom, jakie oferują innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające straty, a tym samym i zapotrzebowanie na energię w budynkach. – Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej w tym przypadku jest głęboka modernizacja energetyczna budynku oparta m.in. na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, budowie instalacji do pozyskania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wymiana węzła cieplnego i instalacji c.o. i modernizacja systemu przygotowania c.w.u. W audycie energetycznym rozważano 10 różnych opcji (wariantów) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z którego zgłoszone do dofinansowania wybrano jako najbardziej efektywne kosztowo i energetycznie – dodał.

  • kg
Najnowsze artykuły