escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Ewakuacja Galerii i częstochowskiego liceum!

14.09.2018

Ewakuacja Galerii i częstochowskiego liceum!

Awaria prądu w przepompowni ścieków, podnoszenie wałów nad Wartą, ewakuacja szkoły i galerii handlowej, neutralizowanie skutków groźnego wypadku drogowego oraz niebezpiecznego wycieku do rzeki – krótko mówiąc w naszym mieście odbyły się ćwiczenia obronne.

Zadania miejskie zaplanowane w ramach ćwiczeń „Częstochowa 2018” (realizowanych na 12-13 września) były elementem wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ”Górny Śląsk – 2018”.

W czwartek rano musiano zmierzyć się z sytuacją przerwy w dostawie  energii elektrycznej do obiektu Centralnej Przepompowni Ścieków w Częstochowie. Nastąpiło awaryjne uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW.

Później konieczne było dodatkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych na rzece Warcie na wysokości Galerii Jurajskiej  i Hal Targowych Warta, poprzez ułożenie worków z piaskiem na odcinkach długości ok. 100 m.

Równolegle, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym znalezienia w koszu na śmieci przedmiotu przypominającego ładunek wybuchowy, ćwiczono ewakuację V Liceum Ogólnokształcącego  im.  A. Mickiewicza przy ul. Krakowskiej. Ewakuację zarządzono   także w Galerii Jurajskiej. Jej administrator podjął taką decyzję z uwagi na ogłoszone zagrożenie pożarowe.

Kolejnym ćwiczonym zdarzeniem był wypadek drogowy. Na moście nad Wartą autobus przewożący ok. 10-15 osób zderzył się czołowo z dwoma pojazdami osobowymi, w wyniku czego niezbędna była akcja straży pożarnej i innych służb ratowniczych.  Poszkodowani zostali przewiezieni przez pogotowie do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Ponieważ z uszkodzonego autobusu nastąpił wyciek substancji ropopochodnych do rzeki, konieczna była akcja neutralizacji zanieczyszczeń.

W czasie ćwiczeń – od rana do wczesnych godzin popołudniowych – w rejonie Galerii Jurajskiej trzeba było liczyć z czasowymi utrudnieniami  i ograniczeniami w ruchu.

Celem ćwiczeń, w trakcie których współdziałały służby państwowe, miejskie oraz strażacy OSP, była m.in. weryfikacja procedur wykonywania zadań operacyjnych podczas różnego rodzaju zagrożeń, występujących w podobnym czasie, sprawdzenie przygotowania wszystkich służb oraz doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w czasie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

Koordynatorem ćwiczeń „Częstochowa 2018” był Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

  • kg
Najnowsze artykuły