Filharmonię Częstochowską będą prowadzić dwa samorządy

23.06.2023

Filharmonię Częstochowską będą prowadzić dwa samorządy

19 czerwca Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie działań zmierzających do prowadzenia Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana jako wspólnej samorządowej instytucji kultury Miasta Częstochowy i Województwa Śląskiego. Rozmowy na temat tej współpracy rozpoczęły się już kilka miesięcy temu.

Obecnie Filharmonia Częstochowska jest prowadzona i finansowana wyłącznie przez miasto. O tym, że samorząd miasta wyraził intencję współprowadzenia i współfinansowania tej instytucji wraz z Województwem Śląskiem informowaliśmy pod koniec kwietnia. Wówczas Rada Miasta Częstochowy przyjęła w tej kwestii uchwałę. – To wynik konsultacji i uzgodnień między władzami marszałkowskimi i miejskimi. Marszałek Województwa, Jakub Chełstowski, wyraził wcześniej wolę przystąpienia do rozmów w tej sprawie na skutek interpelacji radnego Sejmiku Województwa Stanisława Gmitruka, obecnie wiceprzewodniczącego Sejmiku – informował wówczas częstochowski magistrat. Wspólne prowadzenie Filharmonii miałoby być oparte na umowie zawartej pomiędzy Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim, której szczegóły są obecnie przedmiotem negocjacji. Umowa ta ma zostać podpisana 30 czerwca. Zdaniem miasta, działania w kierunku współprowadzenia Filharmonii są uzasadnione ze względu na ponadregionalny charakter działalności instytucji oraz jej rozbudowaną ofertę, w tym organizację koncertów muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, edukację muzyczną dla dzieci i młodzieży oraz promocję twórczości muzycznej. Filharmonia jest również największą i jedynej tego typu samorządowej instytucją kultury w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego. W ramach swojej działalności, Samorząd Województwa Śląskiego współprowadzi i współfinansuje instytucje kultury zlokalizowane w różnych ośrodkach regionu, szczególnie te, które mają ponadlokalne znaczenie. W Częstochowie jedyną instytucją kultury prowadzoną przez samorząd województwa jest Regionalny Ośrodek Kultury. Dotychczas samorząd ten nie uczestniczył w organizacji ani utrzymaniu takich instytucji jak Filharmonia, Teatr czy Muzeum, finansowanych z budżetu miasta. Współpraca między Częstochowską Filharmonią a samorządem Województwa Śląskiego może przyczynić się do zwiększenia zasięgu działalności kulturalnej w regionie oraz poprawy jakości oferowanych usług. Oba podmioty mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, co może przynieść korzyści finansowe dla Filharmonii. W głosowaniu Sejmiku Województwa Śląskiego za podjęciem uchwały w sprawie współprowadzenia Filharmonii Częstochowskiej przez Miasto Częstochowę i Województwo Śląskiego były 23 osoby, 7 wyraziło sprzeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Podczas głosowania nieobecnych było 12 radnych.

 

fot.: UM Częstochowy

  • opr. pn
Najnowsze artykuły