Fundusze Europejskie. Blisko 700 mln zł dla naszego subregionu

20.05.2023

Fundusze Europejskie. Blisko 700 mln zł dla naszego subregionu

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego otrzyma w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dofinansowanie w wysokości 154 mln euro (tj. 649 mln zł). Środki te zostaną wykorzystane na działania dotyczące m.in. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i odnawialnych źródeł energii. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w miniony poniedziałek 15 maja.

 

W uroczystym zawarciu porozumienia wzięli udział: Anna Jedynak – wicemarszałek Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – przewodniczący Związku  Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, członkowie Zarządu: starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela, starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, starosta Powiatu Myszkowskiego Piotr Kołodziejczyk, burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Wojciech Ostaszewski. „Strategia Rozwoju dla Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030” to efekt analizy potrzeb i zaplanowanych działań całego Subregionu Północnego. Pozyskane środki w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zostaną wykorzystane przez zrzeszone w Związku gminy i powiaty na następujące działania:
• Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
• Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
• Odnawialne źródła energii
• Wsparcie dla klimatu
• Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
• Gospodarka odpadami komunalnymi
• Ochrona przyrody i bioróżnorodność
• Rekultywacja terenów zdegradowanych
• Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego
• Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
• Regionalne Trasy Rowerowe
• Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
• Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym

  • Rozwój ZIT
  • Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

fot. UM Częstochowy

  • opr. pn
Najnowsze artykuły