GDDKiA podpisała umowę na remont kolejnego fragmentu “gierkówki”

23.01.2022

GDDKiA podpisała umowę na remont kolejnego fragmentu “gierkówki”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę drogi krajowej nr 91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm NDI, NDI SOPOT oraz “SP” Sine Midas Stroy. Prace na 5-kilometrowym odcinku drogi krajowej zostaną zrealizowane za ponad 69 mln zł do lipca 2023 r.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T. Projekt zakłada przebudowę dwóch skrzyżowań i likwidację jednego skrzyżowania w miejscowości Zabijak. Wybudowane zostaną również chodniki, które umożliwią bezpieczne dojście do przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej.

W ramach przebudowy przewidziano m.in. zamknięcie niebezpiecznego skrzyżowania z ul. Leśną w Zabijaku i budowę dwóch zatok do przeprowadzania kontroli pojazdów przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego. Realizacja robót powinna być prowadzona z wyłączeniem z ruchu poszczególnych odcinków jezdni. W tym celu powstaną tymczasowe przejazdy technologiczne pomiędzy jezdniami, umożliwiające przeprowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednej z jezdni.

W ramach inwestycji powstaną też chodniki, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementy ochrony środowiska. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe. Zbudowana lub przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, powstaną kanały technologiczne i oświetlenie drogi. Przebudowa DK91 na tym ponad 5-kilometrowym odcinku przewiduje również pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, która zostanie dostosowana do wymogów nośności 11,5 t/oś.

Roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca.

  • RED
Najnowsze artykuły