Gowin i jego Porozumienie przeciw PiS ws. wolnych mediów

13.02.2021

Gowin i jego Porozumienie przeciw PiS ws. wolnych mediów

Porozumienie Jarosława Gowina przedstawiło swoje stanowisko w sprawie wolności mediów. Partia zdecydowanie sprzeciwia się projektowi ustawy PiS o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Jarosław Gowin wraz ze swoją partią konsekwentnie opowiedział się za niskimi, a jednocześnie sprawiedliwymi podatkami. -Zbyt wysokie daniny osłabiają rozwój gospodarczy. Podcinają także zaufanie obywateli do państwa i zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu rodzin. Z drugiej strony unikanie płacenia podatków niszczy warunki uczciwej konkurencji i narusza społeczne poczucie sprawiedliwości – czytamy we wstępie oświadczenia, wydanego przez Porozumienie. – Z tej perspektywy – co do zasady – z całą mocą popieramy wprowadzenie do polskiego systemu prawnego opodatkowania globalnych koncernów medialnych i technologicznych, jako wyraz równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych oraz odpowiedzialności za sprawiedliwe kształtowanie rynku medialnego w krajach Unii Europejskiej. Porozumienie Jarosława Gowina popiera również poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Podkreślamy jednak, że należy to robić minimalizując negatywne skutki wzrostu obciążeń dla polskich przedsiębiorców – twierdzi partia, jednak podkreśla z rozczarowaniem, że konstrukcja zaprezentowana w omawianym projekcie ustawy nie przyniesie w wyżej wymienionych obszarach pożądanych skutków.

W ocenie Porozumienia działanie te mogą wywołać dla polskich przedsiębiorców, mediów krajowych oraz obywateli wiele negatywnych skutków. – Paradoksalnym skutkiem uchwalenia takich przepisów byłaby jeszcze głębsza dyskryminacja mediów krajowych w stosunku do podmiotów globalnych. Stoi to w całkowitej sprzeczności z programem Zjednoczonej Prawicy. Podkreślamy także, że przedstawiony projekt nie został wcześniej skonsultowany z nasza partią – napisano w stanowisku. Gowin zwrócił uwagę również na fakt, że projekt wywołał szerokie protesty bardzo odległych od siebie ideowo środowisk dziennikarskich. – Przywiązując wielką wagę do roli mediów w demokratycznym społeczeństwie oraz konieczności zapewnienia zróżnicowania prezentowanych opinii i poglądów, Porozumienie Jarosława Gowina czuje się zobowiązane do wsparcia wszystkich środowisk dziennikarskich w ich oczekiwaniu na rzetelną dyskusję nad projektowanymi rozwiązaniami. Jako partia o wyraźnej konserwatywnej tożsamości, a tym samym jako partia, dla której wolność słowa jest wartością fundamentalną w demokratycznym społeczeństwie, będziemy sprzeciwiali się rozwiązaniom, które utrudnią funkcjonowanie mediów, w tym również – a może nawet przede wszystkich – mediów wobec Porozumienia Jarosława Gowina krytycznych – czytamy dalej. Formacja Gowina jasno i wyraźnie podkreśliła, że nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy w zaproponowanym kształcie i zadeklarowała gotowość przystąpienia do prac nad ustawą, która realnie opodatkuje medialne korporacje technologiczne, działające na rynku polskim i unijnym.

  • pn
Najnowsze artykuły