Grób kpt. Wiznera wpisany do ewidencji miejsc pamięci

05.02.2019

Grób kpt. Wiznera wpisany do ewidencji miejsc pamięci

Staraniem Urzędu Gminy Rędziny, znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Rędzinach, grób kpt. Stanisława Wiznera został wpisany do ewidencji miejsc pamięci województwa śląskiego.

Jesienią urząd skierował w tej sprawie pismo do wojewody śląskiego. Podkreślił w nim, że grób spełnia kryteria wymienione w ustawie z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych dla umieszczenia go we wspomnianej ewidencji.

– Nadmieniam, że grób ten od wielu lat, z inspiracji kolejnych władz gminy, podobnie jak inne groby historyczne i miejsca pamięci, znajduje się pod opieką kolejnych pokoleń naszej młodzieży szkolnej i organizacji kombatanckich działających na terenie gminy – zwrócił uwagę wójt Paweł Militowski.

Został partonem rędzińskiej ulicy

Lokalne władze uczciły pamięć kapitana m.in. uchwałą nr XXX 38/2006 z 26 października 2006 roku, w której Rada Gminy Rędziny nadała drodze gminnej w Rędzinach nazwę „ul. kpt. Stanisława Wiznera”.

– W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, chcielibyśmy poprzez założenie karty ewidencyjnej uczcić bohaterskie czyny Kapitana Wiznera dla spraw niepodległości, zarówno te dokonywane na terenie naszej gminy, jak również m.in. w wojnie 1920 roku i II Powstaniu Śląskim – przytoczył wójt w piśmie do urzędu wojewódzkiego.

Niedawno przyszła z Katowic odpowiedź. Pozytywna! Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW poinformował, że w spisie cmentarzy i grobów wojennych województwa śląskiego ujęto grób wojenny Stanisława Wiznera pseudonim „Huragan”, który zginął bohatersko w Rędzinach podczas walki z niemieckimi żandarmami.

Zakładał w Rędzinach placówkę PZW

Grób powstał w marcu 1942 roku i znajduje się na cmentarzu przy parafii św. Otylii w Rędzinach. Ramę betonową wykonało w latach 70-tych koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, staraniem ówczesnego prezesa Piotra Kocha. Głowicę granitową natomiast ufundował siostrzeniec żony kapitana Jerzy Mucha. Poświęcono ją 9 listopada 2002 roku.

Przed wybuchem II wojny światowej Stanisław Wizner miał stopień kapitana rezerwy wojska polskiego, przeszkolonego do działań dywersyjnych na wypadek wojny. Był współzałożycielem Organizacji Orła Białego w Częstochowie i dowódcą oddziału bojowego tej organizacji „Odwet”, a następnie oficerem ds. uzbrojenia Polskiego Związku Wolności w Częstochowie. Kiedy w Rędzinach zakładał kolejną placówkę PZW, natknął się na patrol składający się z trzech żandarmów z niemieckiej placówki w Chorzenicach. Pokonał ich, ale niestety poślizgnął się i został bestialsko zamordowany.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Rędziny
Najnowsze artykuły