Interesanci oceniają prace Urzędu Miasta

07.09.2022

Interesanci oceniają prace Urzędu Miasta

Do końca września przeprowadzane będą anonimowe badania ankietowe wśród mieszkańców, którzy przychodzą do Urzędu Miasta załatwiać swoje sprawy. Zebrane opinie, dotyczące funkcjonowania częstochowskiego Urzędu i jakości obsługi pomogą efektywniej wdrażać system zarządzania jakością ISO, a także dostarczą kadrze kierowniczej ważnych wskazówek pozwalających doskonalić bieżącą obsługę interesantów.

Ankiety prowadzone są od końcówki sierpnia na terenie częstochowskiego Urzędu. Zawierają 7 pytań odnoszących się do jego funkcjonowania oraz jakości obsługi. O ich wypełnienie proszeni są interesanci pojawiający się na stanowiskach w biurze obsługi interesanta.

W ankiecie pytani są o ocenę poziomu świadczonych przez Urząd Miasta usług, najdogodniejszy sposób kontaktu, obecne rozwiązania organizacyjne, jakość obsługi mieszkańców przez urzędników oraz propozycje ewentualnych zmian i usprawnień w obsłudze spraw urzędowych.

Badanie będzie prowadzone do końca września br. Jest całkowicie anonimowe i służy wyłącznie poznaniu opinii częstochowian o pracy Urzędu Miasta w celu podniesienia jakości realizowanych usług publicznych.

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców z pracy Urzędu Miasta Częstochowy jest prowadzone od kilku lat (z przerwą na lockdown). Jego wyniki pomagają efektywniej wdrażać system zarządzania jakością ISO. Dostarczają też kadrze kierowniczej ważnych wskazówek pozwalających doskonalić bieżącą obsługę interesantów.

Na podstawie informacji od Pełnomocnika ds. ISO UM Częstochowy

  • pn
Najnowsze artykuły