Jasne, że własna firma

17.07.2017

Jasne, że własna firma

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia.  Programem zostanie objętych 80 osób niepracujących  – w tym 46 kobiet – powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski).

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
– szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
– wsparcie finansowe:
•    podstawowa dotacja w wysokości maks. 23 398,68 zł,
•    wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc w tym 150 zł wkładu własnego osoby tworzącej działalność gospodarczą.
•    przedłużone wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiąca funkcjonowania  działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł na miesiąc,
– szkolenia i doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

W naborze mogą wziąć udział osoby, które:
– są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30. urodzin),
– nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo i należącymi do co najmniej jednej z poniższych grup:
•    osoby powyżej 50 roku życia,
•    kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
•    osoby z niepełnosprawnościami,
•    osoby długotrwale bezrobotne,
•    osoby o niskich kwalifikacjach,
Preferowane do udziału w projekcie będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.
Projekt “Jasne, że własna firma”, jest współfinansowany ze środków UE.

Program będzie realizowany do 31.03.2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  internetowej:
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/jasne-ze-wlasna-firma

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły