escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Jeździmy bez dokumentów

06.10.2018

Jeździmy bez dokumentów

Wraz z pierwszym października zmieniły się przepisy dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. W przypadku kolizji natomiast możemy sami sprawdzić, czy dany pojazd posiada polisę OC bez konieczności wzywania do tego policjantów.

Od 1 października kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla, co warto tutaj podkreślić, pojazdów zarejestrowanych w kraju. Policjant w trakcie kontroli drogowej lub obsługi zdarzenia drogowego, uzyska niezbędne informacje o pojeździe i jego ubezpieczeniu za pośrednictwem bazy informatycznej CEPiK. Jednak w przypadku drobnych stłuczek kierujący pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu, nadal mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia, w którym zostanie zawarta informacja o aktualnej polisie OC.
Jeśli na miejscu ustalimy numer rejestracyjny (np. tablice rejestracyjne, nalepka kontrolna) lub nr VIN pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej, istnieje możliwość sprawdzenia, czy posiada on aktualne ubezpieczenie, za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wypełnić formularz lub pobrać ze strony www.ufg.pl aplikację mobilną „Na wypadek”. Uzyskana w ten sposób informacja będzie zawierała między innymi markę i model pojazdu, numer polisy oraz dane ubezpieczyciela.

 

 

Przy tej okazji przypominamy, że jeśli doszło do zdarzenia drogowego, należy pamiętać o nałożonych na kierującego pojazdem obowiązkach, które określone zostały w art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym kierujący jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
w miejscu wypadku,

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia
lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły