Jura oczami dziecka

02.05.2022

Jura oczami dziecka

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”. Jego celem jest propagowanie pięknego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez indywidualne, dziecięce wypowiedzi plastyczne.

Konkurs jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klasy I- VI. . Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:

I grupa przedszkolaki
II grupa – uczniowie klas I-III
III grupa – uczniowie klas IV-VI

Format prac plastycznych to A-4. Mogą być one wykonane dowolną techniką płaską. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy /pora roku/, kategoria wiekowa, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem – organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora do 17 maja.

Otwarcie wystawy plenerowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania imprezy „Jura Rok Festiwal”, która odbędzie się 29 maja w Koniecpolu. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury.

  • kg
Najnowsze artykuły