14.03.2018

Kasa do wzięcia

15 marca rozpocznie się dodatkowy nabór do projektu dofinansowania montażu instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł w ramach ,,Słonecznej Gminy”. Obowiązują dotychczasowe zasady i kryteria uczestnictwa. Wnioski można składać do 23 marca.

Dodatkowy nabór związany jest z faktem, że kilka osób, które wcześniej zgłosiły chęć skorzystania z dotacji w ramach unijnego projektu, wycofało swoje zgłoszenia lub nie spełniło wymaganych kryteriów (np. wnioskowało o dofinansowanie instalacji w obrębie nieruchomości służących działalności gospodarczej, co było niezgodne z kryteriami naboru). Nabór uzupełniający pozwoli uzyskać założony efekt energetyczny i ekologiczny, a także sprawdzić obecne zainteresowanie dofinansowaniem do OZE oraz stworzyć listę rezerwową. Jeśli pojawi się możliwość ogłoszenia kolejnej edycji projektu, zgłoszenia osób z takiej listy byłyby brane pod uwagę.

Formuła „Słonecznej Gminy” oznacza, że miasto zamontuje na posesjach uczestników projektu instalacje OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Będą one własnością gminy przez 5 lat, a potem prawo własności instalacji zostanie przeniesione na właściciela nieruchomości.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Miasta Częstochowa. Taka nieruchomość nie może służyć działalności gospodarczej, nie może też być na niej innych instalacji OZE. Nieruchomość powinna posiadać techniczne możliwości montażu takiej instalacji, a jej stan prawny musi być uregulowany. Nie dopuszcza się montażu instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałem zawierającym azbest.

Każdy nowy uczestnik projektu powinien złożyć od 15 do 23 marca tego roku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (pokój nr 3) prawidłowo wypełnione oraz podpisane niezbędne dokumenty. Osoba taka nie może posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań wobec gminy jako właściciel nieruchomości. Musi  też spełnić inne wymogi określone w regulaminie projektu.

Wysokość dotacji do montażu wszystkich typów instalacji może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych: do kolektorów słonecznych nie więcej niż 12 tys. zł netto, do paneli fotowoltaicznych nie więcej niż 15 tys. zł netto, a do pomp ciepła –  nie więcej niż 18 tys. zł netto.

Zgłoszona instalacja musi być tego samego rodzaju co instalacja wycofana z projektu; musi mieć także co najmniej te same wskaźniki realizacji i wskaźniki rezultatu (takie jak np. stopień redukcji CO2 czy redukcji zużycia energii). Dodatkowym kryterium jest kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Lista uczestników oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie www.czestochowa.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Wzory dokumentów oraz regulamin można pobierać od środy, 14 marca, w Biurze Obsługi Interesanta (w holu głównym) w budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 oraz ze strony www.czestochowa.pl (zakładka Miasto/Środowisko/Projekt „Słoneczna Gmina”).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 22, tel. (34) 370 72 79.

Na projekt montażu instalacji OZE w ramach ,,Słonecznej gminy” Częstochowa otrzymała środki unijne w wysokości prawie 2,9 mln zł. Całkowita wartość projektu to prawie 4,2 mln zł. Wsparciem objętych zostanie łącznie 168 gospodarstw domowych. Miasto zajmie się dostarczeniem i montażem 3 rodzajów instalacji – będą to 124 ogniwa fotowoltaiczne, 34 kolektory słoneczne oraz 10 pomp ciepła (obecnie – w naborze uzupełniającym – „do wzięcia” w ramach tego limitu jest 1 pompa, 4 solary i 6 ogniw fotowoltaicznych).

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły