16.01.2018

Kasa na modernizację zdegradowanego budynku

Gmina Koniecpol – dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych – przeprowadzi rewitalizację zdegradowanego budynku położonego przy ulicy Szkolnej 17. W miejscu tym powstanie świetlica środowiskowa.

Gmina Koniecpol otrzyma ponad 245 tysięcy złotych. Dzięki funduszom zrealizuje projekt polegający na rewitalizacji zdegradowanego budynku dla potrzeb świetlicy środowiskowej. W ramach przedsięwzięcia, oprócz prac budowlanych, zostanie zagospodarowany również teren na zewnątrz.

Prace budowlane będą polegały na: ociepleniu ścian i stropodachu wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymianie części stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i podłóg, rozbiórce i budowie nowych ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń dla obsługi świetlicy i nowych sanitariatów, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych, podestu oraz wykonaniu nowego zadaszenia przed wejściami do budynku.

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie będą świadczone usługi dla osób zamieszkujących rewitalizowany obszar, przyczyniające się do zmniejszenia problemów zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017 – 2023. Działania skierowane będą w szczególności do dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie usług społecznych realizowanych przez świetlicę środowiskową. Ma ona zapewnić opiekę wychowawczą, psychologiczną oraz prowadzić zajęcia tematyczne.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego przewidziano utwardzenie terenu, montaż stojaków na rowery oraz ławek.

Po zakończeniu powyższego projektu inwestycyjnego gmina przystąpi do realizacji kolejnego, czyli utworzenia świetlicy środowiskowej. Na ten cel również otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 171 tysięcy złotych.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły