escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Kierowca zapłaci więcej

29.10.2018

Kierowca zapłaci więcej

Jedną z proponowanych zmian w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest wprowadzenie opłaty jakościowej. Będzie ona doliczana do każdego badania technicznego, które jest przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów. Przewidywane są również kary finansowane za badanie wykonane po terminie.

Nowa opłata jakościowa dotycząca przeglądu technicznego pojazdu ma wynieść ok. 4 zł. Będzie ona pobierana od właściciela lub użytkownika pojazdy za każde badanie techniczne. Pobieranie tej opłaty ma przyczynić się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłata ma bowiem trafić na rachunek Transportowego Dozoru Technicznego i zostanie przeznaczona na zapewnienie prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również kary finansowej za wykonanie badania technicznego po wyznaczonym terminie. To z kolei ma się przyczynić do wyeliminowania z ruchu drogowego pojazdu z nieważnymi badaniami technicznymi w celu polepszenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Opłata za badanie techniczne wykonane po terminie ma jednorazowo podwyższać o 60 procent cenę badania technicznego.

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły