Kierunek lekarski wkrótce w Częstochowie

07.07.2019

Kierunek lekarski wkrótce w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest na najlepszej drodze do uruchomienia kierunku lekarskiego. Uczelni już teraz udało się zgromadzić liczną kadrę specjalistów, którzy zajmą się kształceniem i badaniami naukowymi w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nawiązana została też współpraca z prywatnym ośrodkiem medycznym w Kluczborku. Obecnie trwa dopinanie ostatnich szczegółów. W najbliższych dniach władze uczelni – z rektor na czele – zamierzają złożyć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek z prośbą o uruchomienie nowego kierunku. Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, nowy kierunek mógłby zostać otwarty już w roku akademickim 2020/2021.

Częstochowska uczelnia nie zaczyna od zera. – Od dobrych kilku lat rozwijamy kierunki z zakresu nauk o zdrowiu – podkreśla prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. – Prowadzimy kształcenie na takich kierunkach, jak: fizjoterapia (studia jednolite magisterskie), dietetyka (studia I stopnia), żywienie człowieka i dietetyka (studia II stopnia), kosmetologia (studia I stopnia) oraz pielęgniarstwo (studia I stopnia). W przypadku tych dwóch ostatnich uczelnia przygotowuje się również do kształcenia na studiach drugiego stopnia. – Teraz postanowiliśmy iść o krok dalej i otworzyć kierunek lekarski – mówi prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Prace nad zrealizowaniem tego pomysłu są bardzo zaawansowane. – Na szczęście możemy liczyć na ogromną przychylność i pełne zrozumienie zarówno ze strony środowiska lekarskiego, w tym dyrekcji częstochowskich i regionalnych szpitali, z którymi podpisaliśmy umowy, jak również władz samorządowych województwa oraz resortów nadzorujących nasze działania. Poparcie dla utworzenia kierunku lekarskiego deklaruje również miasto – dodaje.

Złożenie wniosku o uruchomienie kierunku lekarskiego jest ogromnym wyzwaniem chociażby od strony formalnej. Wymagane jest bowiem dostosowanie do określonych standardów, a jednocześnie zaprezentowanie specyfiki studiów na konkretnej uczelni. Prace nad wnioskiem trwały ponad pół roku. Przygotowywał go zespół pod kierunkiem prof. Wiesława Pilisa. Natomiast nad całością działań mających na celu utworzenie kierunku lekarskiego czuwa pełnomocnik rektora ds. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prof. dr hab. Aleksander Sieroń. – Pierwsze lata studiów na kierunku lekarskim to kształcenie ogólnie. Do tego jesteśmy doskonale przygotowani – od wielu lat realizujemy na innych kierunkach zajęcia, które odbywają się również na medycynie. By myśleć o uruchomieniu kierunku lekarskiego, musimy mieć też uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, ponieważ kształcenie w ramach takich studiów wymaga od uczelni prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Z tego też powodu złożyliśmy wniosek o nadawanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu (opracował go zespół kierowany przez prof. Janusza Kapuśniaka, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą) – wyjaśnia prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Uczelni udało się też nawiązać współpracę z prywatnym ośrodkiem medycznym w Kluczborku. Gdyby nie on, akademicy musieliby w Częstochowie wygospodarować miejsce na zorganizowanie najtrudniejszych zajęć na pierwszym roku – anatomii i histologii. Jednak dzięki współpracy z ośrodkiem przyszli studenci otrzymają najnowocześniejszy sprzęt i pomieszczenia, w których będą kształcić się zgodnie z najwyższymi standardami przedmiotów takich, jak anatomia czy histologia. – Aby uzyskać zgodę na prowadzenie kierunku, uczelnia musi mieć jasno zdeklarowaną kadrę, która będzie prowadzić zajęcia i badania naukowe – tłumaczy prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. – W tym, przypadku odpowiednie oświadczenia też już udało się zgromadzić. Wśród przyszłych wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia na kierunku lekarskim znajdują się pracownicy uniwersytetu, a także lekarze-praktycy i naukowcy specjalizujący się w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Wszyscy to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach. Prowadząc u nas badania i jednocześnie zajęcia ze studentami, będą podnosić swoją wiedzę i zyskiwać nowe umiejętności – dodaje. Wkrótce rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zamierza osobiście, złożyć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek z prośbą o uruchomienie kierunku lekarskiego. Zgoda na prowadzenie kierunku musi zapaść również w drugim ministerstwie – Ministerstwie Zdrowia. Wniosek o kierunek lekarski będzie poddany także ocenie kilku instytucji akredytacyjnych. – Złożenie wniosku rozpoczyna nieprostą drogę administracyjną w ogólnopolskich instytucjach, mam jednak nadzieję, że praca naszego zespołu przygotowującego zostanie pozytywnie oceniona – podsumowuje rektor. – Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, kierunek lekarski mógłby zostać otwarty w naszym uniwersytecie już w roku akademickim 2020/2021.

Wraz z końcem maja częstochowska uczelnia rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2019/2020. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 40 kierunków studiów (I i II stopnia). Wśród nich nowością są kierunki, na których kształcenie odbywa się w systemie dualnym. Są to: język niemiecki w obrocie gospodarczym (studia I stopnia) oraz innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (studia inżynierskie). Dzięki tym studiom młodzi ludzie będą się nie tylko uczyć, ale również uczestniczyć w trakcie nauki w płatnych stażach (co ciekawe, w całej Polsce mamy zaledwie 64 kierunki kształcące w systemie dualnym, a 2 z nich prowadzi UJD).

W tegorocznej rekrutacji nowościami są także – muzyka w przestrzeni publicznej (studia I stopnia) oraz dziennikarstwo i kultura mediów (studia II stopnia). Uniwersytet prowadzi także rekrutację na dwa kierunki, które będą prowadzone w języku angielskim: chemistry i physics (studia I i II stopnia).

Jest szansa, że nowych kierunków udostępnionych kandydatom wkrótce będzie więcej. Uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskami o zgodę na uruchomienie kształcenia na kierunkach: pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika międzykulturowa z mediacją, a także ekonomia. Po uzyskaniu akceptacji UJD ogłosi rekrutację. Pełna oferta edukacyjna Uniwersytetu dostępna jest na stronie internetowej www.ujd.edu.pl. Uczelnia czeka na kandydatów do 15 lipca.

  • Katarzyna Gwara
Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły