escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Kolejna umowa dla A1 podpisana

12.02.2020

Kolejna umowa dla A1 podpisana

Rozpoczął się montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ.

Wybrany wykonawca

Najkorzystniejsza oferta została wybrana spośród 7 złożonych, w ogłoszonym 22 listopada 2019 r. postępowaniu przetargowym. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. z m. Borek Szlachecki zaoferowało wykonanie usługi za 14 639 714,30 zł (brutto), przedłużając okres gwarancji jakości na ekrany akustyczne o 5 lat, przy jednoczesnym skróceniu termin realizacji robót o 3 miesiące.

Zadanie dla wykonawcy

Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800:

• odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;

• montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);

• montaż wypełnień ekranów akustycznych;

• montaż drzwi ewakuacyjnych;

• uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;

• uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;

• oznakowanie dróg ewakuacyjnych;

• roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;

• utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

 

Kolejne przetargi

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Poza tym muszą zostać zbudowane drogi serwisowe i drogi technologiczne, a także  MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, Obwód Utrzymania Autostrady Lgota wraz z układem drogowym. Oprócz tego konieczne będzie wykonanie oświetlenia oraz całego zakresu robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły