escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Koniec egzaminacyjnych zmagań

19.04.2019

Koniec egzaminacyjnych zmagań

Środa, 17 kwietnia, była ostatnim dniem egzaminu ósmoklasisty, który zakończył jednocześnie dwa cykle egzaminacyjne: po gimnazjum i ósmej klasie. Do obu egzaminów przystąpiło ponad 727 tys. uczniów z całego kraju. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Ich wyniki będą znane w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego przystąpiło ponad 377 tys. uczniów. Najwięcej z nich, 358 tys., zdawało język angielski. Ósmoklasiści wybierali również: język niemiecki (17 tys. osób), język rosyjski (1600 osób), język francuski (125 osób), język hiszpański (86 osób) oraz język włoski (11 osób). – Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów z żadnej okręgowej komisji egzaminacyjnej, żadnego kuratorium, aby były jakiekolwiek problemy z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – poinformował Dyrektor CKE dr Marcin Smolik. Uczniowie pisali egzamin przez 90 minut. O 45 minut dłużej zadania mogli rozwiązywać ósmoklasiści, którzy korzystali z dostosowań.

Podsumowanie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty

Egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty w zdecydowanej większości przypadków przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z procedurami. W jednej szkole nie został przeprowadzony egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzamin z języka polskiego (część humanistyczna), a w dwóch z historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminy w tych placówkach odbędą się w czerwcu.

Do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ogółem ponad 727 tys. uczniów z całego kraju – ponad 350 tys. gimnazjalistów i ponad 377 tys. ósmoklasistów. Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w ponad 7 300 szkołach, a egzamin po ósmej klasie w ponad 12 700 szkołach. Uczniowie rozwiązali zadania w ponad 3 190 000arkuszy.

Warto podkreślić, że do obu egzaminów przystępowali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzący i niewidomi, słabosłyszący i niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także cudzoziemcy. Łącznie do przeprowadzenia obu egzaminów CKE we współpracy z OKE opracowały 335 różnego rodzaju arkuszy i 62 różnego rodzaju płyty.

Podczas obu egzaminów w zespołach nadzorujących pracowały osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Do kuratoriów oświaty w całym kraju zgłosiło się ponad 10 tys. takich wolontariuszy.

Przeprowadzenie egzaminów to duże przedsięwzięcia logistyczne i organizacyjne. Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do obu egzaminów kosztowały ok. 12 700 000zł.

Zarówno przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym do ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej. Rezultaty uzyskane na egzaminach będą uwzględnianie podczas rekrutacji na kolejny poziom edukacyjny.

Wyniki obu egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca. Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym to 21 czerwca.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły