escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Konkurs na dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

06.03.2020

Konkurs na dyrektora Filharmonii Częstochowskiej

Do dnia 31 marca należy składać dokumenty w ogłoszonym właśnie konkursie na dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Kandydat musi mieć m.in. ukończone studia wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych; minimum 5-letni staż pracy zawodowej; minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną. Musi także przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, zawierający w szczególności: misję i wizję, cele strategiczne, cele długoterminowe (minimum na trzy sezony artystyczne) i krótkoterminowe (w skali jednego sezonu artystycznego) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia, koncepcję finansowania działalności filharmonii, umożliwiającą osiąganie tych celów.

Wymagania dodatkowe obejmują m.in. znajomość zakresu działalności filharmonii, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,  znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, zdolności organizacyjne, umiejętność negocjacji oraz działania w warunkach dużego obciążenia stresem, kreatywność, komunikatywność, a także znajomość wybranych ustaw.

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: rekrutacja@czestochowa.um.gov.pl, lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej”, do 31 marca.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do 31 maja. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.

Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem  34 37 07 286.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. archiwum Biura Prasowego UM
Najnowsze artykuły