escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Kościński: podatek handlowy nie powinien spowodować wzrostu cen

13.01.2021

Kościński: podatek handlowy nie powinien spowodować wzrostu cen

Obowiązujący od 1 stycznia tego roku podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tak zwany
podatek handlowy, nie powinien spowodować wzrostu cen – powiedział w środę minister
finansów Tadeusz Kościński.

Od 2021 r. sklepy o największych obrotach płacą podatek od sprzedaży detalicznej. Podatek
jest pobierany miesięcznie.
Zasady nowego podatku reguluje ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w
życie 1 września 2016 r. Do 1 stycznia 2021 roku przedłużone było jednak zawieszenie jego
poboru.
“To ostatni moment, kiedy możemy taki podatek wdrożyć. Tracimy coraz więcej małych
sklepów kosztem dużych sieci.(…) Przez to, że mamy konkurencję, myślę, że duże sieci nie
podniosą cen” – powiedział w Money.pl Tadeusz Kościński.
“Gdyby sieci podniosły ceny, to zaczęliśmy szybko robić większe zakupy w mniejszych
sklepach. Myślę, że konkurencja tutaj zadziała” – dodał szef resortu finansów.
Minister przypomniał, że sklepy o największych obrotach mają zapłacić podatek od sprzedaży
detalicznej za styczeń br. do 25 lutego.
Dodał, że przewidziano dwie stawki podatku. pierwsza wyniesie 0,8 proc. i obejmie miesięczny
przychód nieprzekraczający 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. będzie opodatkowana
nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł.
Podatek handlowy obejmie sprzedawców detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne i
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które
dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej.
Przychód do opodatkowania ustalany będzie na podstawie wielkości obrotu
zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.
Podatek obejmie wszystkich sprzedawców detalicznych prowadzących działalność na
terytorium RP, niezależnie od tego, czy to podmioty z kapitałem polskim czy zagranicznym.
W lipca 2016 r. Polska uchwaliła ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w
życie od 1 września 2016 r. Podatek ten miał pierwotnie obowiązywać od września 2016 r., ale
Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w
związku z jego wprowadzeniem. Wiosną 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził
nieważność decyzji Komisji. Następnie podatek handlowy miał obowiązywać od 1 stycznia
2020 r., ale w związku z odwołaniem się KE od niekorzystnego dla niej wyroku TSUE, w grudniu
2019 r. przedłużono jego zawieszenie do 1 lipca 2020 r. Z powodu epidemii, został od jednak
zawieszony do końca 2020 r. (PAP)

  • autor: Łukasz Pawłowski pif/ amac/
Najnowsze artykuły