Kto dokończy autostradową obwodnicę Częstochowy?

29.12.2021

Kto dokończy autostradową obwodnicę Częstochowy?

Drogowcy ogłosili przetarg na wykonanie pozostałych prac związanych z budową autostrady A1 na odcinku pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.

Ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019 r. – Jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie pozostałego jej zakresu, po tym jak 29 kwietnia 2019 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, konsorcjum firm Salini oraz Todini, odstąpiliśmy od realizacji umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka A1 – zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres przedmiotu zamówienia 
Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z:

  • robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
  • wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem  i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
  • zakończeniem robót melioracyjnych,
  • wykonaniem wykończeniowych prac: drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni,
  • przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),
  • wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
  • uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Termin realizacji robót  
Otwarcie ofert wyznaczono na 28 stycznia 2022 r. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca.

Źródło finansowania
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  Budowa autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  • oprac. kg
  • zdj. GDDKiA
Najnowsze artykuły