Kto wybuduje stacje paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe?

14.05.2022

Kto wybuduje stacje paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje firm zainteresowanych dzierżawą dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Będą oni musieli zbudować stacje paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe przy MOPach Wierzchowisko Wschód i Zachód.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, z przeznaczeniem pod wybudowanie i wyposażenie MOP-ów kategorii II (Wierzchowisko Wschód) oraz kategorii III (Wierzchowisko Zachód), to postępowanie jednoetapowe. – Wyłoniony dzierżawca będzie prowadził obsługę ruchu w zamian za zapłatę, na rzecz GDDKiA, czynszu dzierżawnego w kwocie stałej oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności prowadzonej na MOP-ach – informują drogowcy. Okres trwania umowy dzierżawy będzie wynosić 20 lat.

Na początek MOP kategorii I
Pod koniec lutego na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ oraz Częstochowa Blachownia drogowcy udostępnili kierowcom cztery MOP-y kategorii I. Zostały one wyposażone w stanowiska postojowe (parking), infrastrukturę umożliwiającą odpoczynek w trasie i urządzenia sanitarne. Po rozstrzygnięciu przetargów na ich dzierżawę, MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód zostaną podniesione do wyższych kategorii. Natomiast pozostałe dwa, Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód, pozostaną w I kategorii, zapewniając przede wszystkim funkcje sanitarno-wypoczynkowe.

MOP kategorii II
MOP Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II kategorii i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowe. Oznacza to, że oprócz infrastruktury przewidzianej dla MOP kategorii I, będzie również wyposażone w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe.

MOP kategorii III
MOP Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej – III kategorii – co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Oprócz infrastruktury typowej dla obiektów kategorii I MOP zostanie wyposażony w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe. GDDKiA nie będzie wymagała jednak od dzierżawcy obligatoryjnej budowy obiektu noclegowego w okresie trwania dzierżawy. – Dzierżawca przewidzi i zabezpieczy rezerwę terenu pod obiekt noclegowy, aby w przypadku zajścia zasadności jego uruchomienia móc rozpocząć budowę – podkreślają drogowcy.

Kiedy użytkownicy skorzystają z udogodnień wyższych kategorii?
Najkrótszy czas realizacji, bo do 12 miesięcy od dnia odbioru nieruchomości, przewidziano dla wydzielonego miejsca wyposażonego w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego. Do 18 miesięcy powinna powstać kompleksowa infrastruktura do tankowania samochodów paliwami płynnymi wraz z budynkiem stacji paliw wyposażonym między innymi w punkt gastronomiczny (bistro) i węzeł sanitarny dla klientów, miejsce zabaw dla dzieci oraz zadaszone miejsca piknikowe.

  • oprac. kg
  • zdj. GDDKiA
Najnowsze artykuły