escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Kuźnica Grodziska z wyróżnieniem

16.10.2018

Kuźnica Grodziska z wyróżnieniem

Stowarzyszenie KGW Kuźnica Grodziska, sołtys i radny Andrzej Kozak oraz burmistrz Ryszard Suliga odebrali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w kategorii „Najpiękniejsza wieś”.

Celem konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Gmina Koniecpol złożyła po raz pierwszy wniosek, bo przyszedł już czas na prezentację osiągnięć z ostatnich lat.

Kuźnica Grodziska, reprezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Kuźnica Grodziska, OSP w Kuźnicy Grodziskiej, sołectwa: Kuźnica Grodziska i Wólka, została, po złożeniu wniosku, nominowana do dalszego etapu, który polegał na prezentacji dorobku podczas wizytacji komisji oceniającej.

Kapituła ocenia:

  • estetykę i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego,
  • zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi,
  • zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, tradycja i zwyczaje – sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez).

– Dzisiejsza uroczystość to duże wyróżnienie dla Kuźnicy Grodziskiej i promocja całej gminy – mówi burmistrz Ryszard Suliga. – W trakcie wizyty Urzędu Marszałkowskiego prezentowaliśmy potencjał gminy, zrealizowane przedsięwzięcia z ostatnich lat, tradycyjne dania, występy artystyczne, stroje i nalewkę o nazwie „Kuźniczanka”, która produkowana jest prawdopodobnie z malin. KGW Kuźnica Grodziska i OSP w Kuźnicy Grodziskiej działają bardzo aktywnie od 3 lat, wnosząc bardzo duży wkład w rozwój lokalnej kultury i społeczności, za co ich podziwiamy i dziękujemy.
Dbamy o zrównoważony rozwój wszystkich terenów ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Ten konkurs to jeden z wielu, w których wzięliśmy udział. Pozyskaliśmy też środki na małe projekty, realizowane na terenach wiejskich – dodał.
W ramach „Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018” Gmina pozyskała środki zewnętrzne na projekty związane z infrastrukturą rekreacyjną i kultywowaniem tradycji na terenach wiejskich, do których należy:

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Koniecpol”,
“Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kuźnica Grodziska”,
“Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Okołowice”,
“Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Radoszewnica”,
“Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu KGW Rudniczanki”.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Koniecpol
Najnowsze artykuły