escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Matematyka wciąż obowiązkowa na maturze

23.02.2019

Matematyka wciąż obowiązkowa na maturze

Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. – Świadczą o tym osiągane przez uczniów niskie wyniki – w latach 2015 – 2017 średnio co szósty nie zdał matury z tego przedmiotu – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Postuluje ona o zniesienie, przynajmniej na razie, matematyki jako obowiązkowego przedmiotu na maturze. Resort edukacji powiedział jednak stanowcze: nie!

Problem z matematyką

Ponad 42 proc. uczniów skontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015 – 2017 otrzymało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę). W gimnazjum takich uczniów było 23 proc., a w szkołach podstawowych – 10 proc. Z drugiej strony ocenę celującą z matematyki (6) na świadectwach w kontrolowanych szkołach otrzymało tylko 4 proc uczniów gimnazjów, 2 proc. uczniów podstawówek i zaledwie 1 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Również inne wskaźniki takie jak liczba uczniów  powtarzających klasę  wskazują na problem z nauczaniem tego przedmiotu. Wśród powtarzających klasę w latach 2015 – 2017 aż 61 proc. w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymało ocenę niedostateczną z matematyki, a w gimnazjach i szkołach podstawowych – 70 proc.

Dane uzyskane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskazują, że uczniowie mają z matematyką większe problemy niż z pozostałymi przedmiotami. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015 – 2017 wyniósł 55 proc., podczas gdy z języka polskiego – 60 proc., a z języka angielskiego – 73 proc. Co szósty uczeń nie zdał w ogóle egzaminu z tego przedmiotu.

Zdaniem NIK główną przyczyną niepowodzeń polskich uczniów są wady procesu nauczania matematyki. Pomimo iż uczniowie posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności, zdecydowana większość szkół nie dzieli klas na grupy w zależności od umiejętności matematycznych. Bolączką polskich szkół jest także to, że nauczyciele nie dostosowują zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów. Deklarują to ankietowani przez NIK  uczniowie. Ponad połowa z nich oceniała, że tempo pracy na lekcjach matematyki jest nieodpowiednie i nie nadążają ze zrozumieniem materiału.

Matematyka przedmiotem nieobowiązkowym

NIK uważa, że monitorowanie przez MEN i dyrektorów szkół procesu nauczania matematyki nie przełożyło się na jego systemowe usprawnienie, na przykład na istotną poprawę wyników egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Dlatego też postuluje o jej zniesienie jako przedmiotu obowiązkowego, przynajmniej na razie. – Uznając bezsprzecznie interdyscyplinarną wartość matematyki, należy podkreślić, że obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą. Wręcz przeciwnie, jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej trzeciej osób kończących ten typ szkoły. W ten sposób osoby nieplanujące związków z przedmiotami ścisłymi w swej dalszej ścieżce kształcenia mogłyby w sposób bardziej efektywny skupić się na przedmiotach istotnych z punktu widzenia ich dalszej drogi zawodowej – argumentuje NIK.

Stanowcze nie

Ministerstwo Edukacji od razu odniosło się do tego pomysłu i rozwiało wszelkie wątpliwości – matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. – Nie istnieją żadne obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki – twierdzi resort. Zdaniem ministerstwa wyłączenie, choćby czasowe, egzaminu z matematyki z części obowiązkowej egzaminu maturalnego, zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych. – O obecny kształt tego narzędzia, z obowiązkowym egzaminem z matematyki, polskie środowisko akademickie, zarówno przedstawiciele nauk ścisłych, jak i humanistycznych, zabiegało przez wiele lat. Matematyka uczy logicznego myślenia i je porządkuje, co ułatwia rozwiązywanie problemów, a przede wszystkim – rozwija wyobraźnię. Umiejętności kształcone głównie w ramach zajęć z matematyki są niezbędne do rozwiązywania problemów w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych takich jak: medycyna, inżynieria, biznes i ekonomia czy informatyka – podkreśla MEN.

  • Katarzyna Gwara

Wybieramy najpopularniejszych sportowców!

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 stycznia podczas obrad kapituły, a wręczenie nagród 7 lutego. Przyznana zostanie również statuetka od internautów. Głosować można za pośrednictwem naszej strony internetowej www.zycieczestochowy.pl oraz kuponów publikowanych w gazecie.

Plebiscyt 2020 - zawodnicy

Plebiscyt 2020 - szkoleniowcy

Plebiscyt 2020 - działacze

Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły