escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Miasto bez dyskryminacji

06.11.2019

Miasto bez dyskryminacji

Prezydent miasta powołał zespół ds. równego traktowania. Do jego zadań należy między innymi opracowanie projektu częstochowskiej polityki równości. Zainteresowane tą problematyką mieszkanki i mieszkańcy mogą dołączyć do grup roboczych w roli ekspertek i ekspertów w poszczególnych obszarach.

Prace związane z przygotowaniem diagnozy potrzeb i problemów częstochowianek i częstochowian, reprezentujących różne grupy społeczne rozpoczęły się już w zeszłym roku. Opracowywana diagnoza będzie podstawą do przygotowania praktycznych rekomendacji oraz zaleceń w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji z najrozmaitszych przyczyn, a także wyrównywania szans mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Te rekomendacje i zalecenia – gdy już zostaną wypracowane – będą uwzględniane w miejskich programach, politykach oraz dokumentach strategicznych.

Pierwsze spotkanie zespołu ds. równego traktowania, którego celem będzie opracowanie projektu częstochowskiej polityki równości, odbyło się pod koniec października. Zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak wręczył akty powołania członkiniom i członkom zespołu.

Zespół określił ramowy plan działania i podzielił się na grupy robocze, których celem będzie analiza poszczególnych sfer, w których może występować dyskryminacja – m.in. obszarów płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, statusu społecznego, wyznania, narodowości czy pochodzenia etnicznego.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącą zespołu, którą została Agata Wierny – pełnomocniczka ds. równych szans, jednocześnie kierowniczka Referatu Dialogu i Praw Człowieka.

Zespół zachęca do kontaktu osoby, które są zainteresowane poszczególnymi tematami i chciałyby dołączyć do pracy w grupach roboczych w roli ekspertów i ekspertek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Dialogu i Praw Człowieka pod numerem telefonu 34 370 74 97.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły