Miejski monitoring wizyjny Częstochowy pomógł już prawie 34000 razy

16.04.2022

Miejski monitoring wizyjny Częstochowy pomógł już prawie 34000 razy

Pracownicy cywilni częstochowskiej Straży Miejskiej z Referatu miejskiego monitoringu pracują 24 godziny na dobę i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Teresa Szajer: Centrum miejskiego monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. Ilu cywilnych pracowników Straży Miejskiej obsługuje ten system? Jakie kwalifikacje muszą posiadać osoby obsługujące ten system?

Artur Kucharski: W referacie monitoringu wizyjnego na stanowisku operatorów pracują obecnie 23 osoby. To stan na 13.04.2022 roku. Osoba, która pracuje na stanowisku, musi charakteryzować się przede wszystkim dobrym wzrokiem i spostrzegawczością.

T.S.: Pierwsze kamery miejskiego monitoringu pojawiły się w Częstochowie w kwietniu 2009 roku. Ile zdarzeń pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu ujawnili przez te 13 lat, a ile w 2021 roku?

A.K.: W 2021 roku pracownicy cywilni częstochowskiej Straży Miejskiej ujawnili 748 zdarzeń, które zakończyły się interwencją służb. Najczęściej, bo aż 649 razy zdarzenia monitoringowe obsługiwali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe 99 interwencji wymagały działań: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o wszystkie zdarzenia ujawnione od początku założenia w Częstochowie miejskiego monitoringu to jest ich prawie 34000.

T.S.: Czy można zauważyć tendencję spadkową, czy też rosnąca, jeżeli chodzi o ujawniane zdarzenia z perspektywy 13 lat?

A.K.: Miejski monitoring oficjalnie zaczął funkcjonować 9 kwietnia 2009 roku. Przez niecałe 9 miesięcy operatorzy ujawnili 3424 zdarzeń, które zostały zakończone interwencją służb. W poprzednim roku odnotowaliśmy 748 zdarzeń. Jest to jednak uwarunkowane od wielu czynników. W 2009 roku monitoring był nowością. Mimo wielu artykułów prasowych o budowie miejskiego monitoringu, o jego uruchomieniu, o jego działaniu wiele osób popełniało wykroczenia i przestępstwa w pobliżu kamer. Przez te 13 lat osoby oswoiły się już z miejskimi kamerami… W ostatnich dwóch latach ze względu na covid-19 na ulicach w pewnym momencie mieliśmy mały ruch, albo nie było go praktycznie wcale. Dlatego też ujawnianych zdarzeń jest mniej…

T.S.: Pracownicy Straży Miejskiej ujawniają wiele zdarzeń, które wymagają interwencji różnych służb. Jakie są to służby? Czy to prawda, że w zdecydowanej większości interwencji dokonują częstochowscy strażnicy miejscy?

A.K.: Zdarzenia przekazywane są przez operatorów lub przez dyżurnego Straży Miejskiej w zależności od sytuacji. Zdarzenia realizuje: Pogotowie Ratunkowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei lub Straż Miejska. Zdecydowaną większość zdarzeń realizują częstochowscy strażnicy miejscy. W 2021 roku z 748 zdarzeń częstochowska Straż Miejska interweniowała aż 649 razy. I takie podobne proporcje są co rok.

T.S.: Kto ma dostęp do nagrań z miejskiego monitoringu, czy osoby cywilne też mogą, strać się o dostęp do nagrań? Jeżeli tak, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kopie nagrania?

A.K.: Nagrania z miejskiego monitoringu najczęściej wydawane są Policji. Wydajemy też nagrania na wniosek Sądu i Prokuratury. Osobom cywilnym nie możemy wydawać nagrań. Jeśli osoba cywilna jest poszkodowana w wyniku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa to ten fakt powinna zgłosić na Policję i wówczas jeśli policjanci uznają, że zapis z miejskiego monitoringu jest niezbędny do prowadzenia sprawy to wystąpią do Straży Miejskiej o zabezpieczenie nagrania.

T.S.: Przez 24 godziny na dobę są monitorowane ulice naszego miasta. Jak działa system miejskiego monitoringu wizyjnego ?. Ile i gdzie są zamontowane kamery w Częstochowie ?

A.K.: Referat miejskiego monitoringu pracuję 24 godziny na dobę i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Obecnie w Częstochowie zamontowane są 122 urządzenia kamerowe, z których pozyskiwane są 182 obrazy do obserwacji. Z uwagi na ilość stanowiska do obserwowania zdarzeń znajdują się: w Centrum Obsługi Monitoringu w Straży Miejskiej w Częstochowie, a stanowiska podglądowe w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, w dyżurce Straży Miejskiej w Częstochowie oraz w pomieszczeniach dyżurnych I, II, III, IV, V i VI KP. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć mamy 122 urządzenia kamerowe to nie zawsze wszystkie działają. Zdarzają się awarie, naprawy, a także np. zdarzenia drogowe w wyniku czego uszkodzona zostaje kamera miejskiego monitoringu. Wykaz orientacyjnych miejsc, gdzie są kamery miejskiego monitoringu znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Straży Miejskiej w Częstochowie (www.sm.czestochowa.pl).

T.S.: Co najczęściej ujawniają operatorzy miejskiego monitoringu, jakie typu są to wykroczenia czy przestępstwa?

A.K.: W 2021 304 przypadki dotyczyły ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym (osoby mające problemy zdrowotne lub będące pod znacznym wpływem alkoholu), 78 przypadków dotyczyło zdarzeń z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, 74 przypadki to awarie infrastruktury, 48 przypadków to zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki i kolizje), 44 przypadki to zdarzenia związane z kradzieżą lub niszczeniem mienia, 11 przypadków to pożary i miejscowe zagrożenia, 10 przypadków to zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki lub pobicia), 6 przypadków to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i inne.

T.S.: Przez jaki okres, zarejestrowany obraz przechowywany jest od daty rejestracji. Czy jest to uzależnione od popełnionego wykroczeń lub przestępstwa?

A.K.: Nagrania przechowywane są przez 30 dni.

T.S.: Władze miasta stale myślą o poprawie bezpieczeństwa wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Jakie plany na kolejny rok- czy będzie ten system rozbudowywany?

A.K.: Właścicielem miejskiego monitoringu jest Urząd Miasta Częstochowy dlatego Straż Miejska w Częstochowie nie może odpowiadać na to pytanie.

T.S.: Miejski monitoring działa już wiele lat, czy przyczynił ten system się do poprawy bezpieczeństwa?

A.K.: Liczba 34000 ujawnionych zdarzeń zakończonych interwencją służb mówi sama za siebie. Dzięki kamerom miejskiego monitoringu wizyjnego często sprawcy byli ujmowani przez strażników miejskich tzw. „gorącym uczynku” lub tuż po pościgu. Były przypadki, gdzie dzięki kamerom miejskiego monitoringu udało się prawdopodobnie zapobiec popełnieniu przestępstwa. Podam przykład. Z nocnego tramwaju wysiadła młoda kobieta. Około 30 metrów za nią szedł mężczyzna. Gdy kobieta zatrzymywała się on też chował się po bramach czy za drzewami. O fakcie powiadomieni zostali strażnicy miejscy. Kiedy kobieta dochodziła do parku, mężczyzna zaczął się do niej zbliżać. Gdy podjechali strażnicy miejscy był już za kobietą 2-3 metry. Nic się nie stało, ale kobieta powiedziała, że nie znała tego mężczyzny…

Najważniejsze sprawy są opisywane na stronie Straży Miejskiej w Częstochowie, a później relacjonowane w lokalnych mediach, w tym w „Życiu Częstochowy i Powiatu” więc mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy oraz opinia publiczna jest stale informowana o pomocy miejskich kamer czy rocznych statystykach dotyczących miejskiego monitoringu. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące miejskiego monitoringu znajdują się też na stronie częstochowskiej Straży Miejskiej w zakładce Monitoring. Wszystko jest transparentne i mieszkańcy z tymi informacjami mogą zapoznać się cały czas.

T.S.: Na terenie miasta, za pomocą mobilnych kamer leśnych prowadzona jest dodatkowo okresowa rejestracja tzw. dzikich wysypisk. Czy to są tzw. foto pułapki ?

A.K.: Straż Miejska w Częstochowie oprócz miejskiego monitoringu wizyjnego posiada również przenośne kamery leśne czyli tzw. foto-pułapki.

T.S.: Gdzie najczęściej są montowane? Jaki koszt zamontowania foto pułapki?

A.K.: Fotopułapki były montowane w miejscach, gdzie zlokalizowane były kontenery na odpady zielone. Tam często były podrzucane inne śmieci i powstawały koło tych kontenerów nielegalne wysypiska śmieci. Obecnie foto-pułapki montowane są w miejscach zielonych, gdzie może dochodzić do zaśmiecania i powstawania nowych wysypisk śmieci.

T.S.: Jakie kary są stosowane po ujawnieniu np. nielegalnego wyrzucania śmieci?

A.K.: Zgodnie z ustawą, strażnik miejski może pouczyć, wypisać mandat do 500 zł, lub skierować sprawę o ukaranie do Sądu.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

  • TS
Najnowsze artykuły