escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Miejski rzecznik konsumentów wyróżniony

22.03.2019

Miejski rzecznik konsumentów wyróżniony

Wojciech Krogulec, miejski rzecznik konsumentów, który doradza i interweniuje na rzecz mieszkanek i mieszkańców Częstochowy już od ponad 20 lat, został wyróżniony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznicy konsumentów są obecni w naszym kraju od 1 stycznia 1999 r. Wtedy weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy określające kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Od tego momentu samorządy powiatowe muszą powoływać miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Udzielają oni bezpłatnych porad w urzędach miast i w starostwach powiatowych całej Polsce.

Wyróżnienia „Za zasługi na rzecz ochrony konsumentów” wręczono z okazji jubileuszu w ramach obchodów Światowego Dnia Konsumenta.– Doceniam pracę rzeczników, dlatego w tym roku, z okazji jubileuszu, wyróżniłem 30 z nich. Dziękuję im za zaangażowanie, wielu z nich sprawuje funkcję rzecznika od początku, czyli od 20 lat – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak jest w przypadku Wojciecha Krogulca, który miejskim rzecznikiem konsumentów w Częstochowie jest od samego początku. – Każdego roku udzielam średnio pięciu tysięcy porad i podejmuję 600-700 różnego rodzaju interwencji– mówi. – W ubiegłym roku było to 4700 porad i 643 interwencje.

Do zadań rzecznika należy przede wszystkim: zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa, informacji oraz innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów; występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; współpraca z organami, organizacjami i instytucjami, których zadaniem jest ochrona interesów konsumentów. – W ciągu 10 ostatnich lat rzecznicy konsumentów udzielili 4,5 mln porad. Jeżeli porównamy to do liczby mieszkańców Polski, to okazuje się, że co ósmy Polak skorzystał już z porady rzecznika – dodaje Marek Niechciał.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły