escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Ministerstwo nie da pieniędzy na testy dla pracowników przedszkoli

23.05.2020

Ministerstwo nie da pieniędzy na testy dla pracowników przedszkoli

Przed blisko miesiącem władze miasta wystąpiły z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o przeprowadzenie testów dla osób opiekujących się przedszkolakami i dziećmi do lat 3 w ponownie otwieranych placówkach. – Resort zdrowia odesłał jednak do wytycznych, w których nie ma mowy o testach dla  pracowników tych jednostek – mówi Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.

Przypomnijmy, pod koniec kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zapis umożliwił ponowne otwarcie żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. W związku z tym prezydent Częstochowy wystąpił do Ministra Zdrowia o sfinansowanie testów w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników przedszkoli i żłobków. Zwrócił uwagę, że wznowienie ich działalności wiąże się z ryzykiem, a w przeznaczonych dla nich rządowych wytycznych nie uwzględniono postępowania wobec personelu, który mógł być narażony na zetknięcie z koronawirusem. Zdaniem władz Częstochowy, wykonanie testów wracającemu do pracy personelowi winno być jednym z warunkiem ponownego, w pełni bezpiecznego uruchomienia tych jednostek.

List prezydenta miasta został także przekazany do wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody Śląskiego.

– W odpowiedzi resort zdrowia lakonicznie odesłał do opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – czyli do tych samych zaleceń, w których brak wzmianki o testowaniu personelu tych placówek. W wytycznych GIS jest mowa jedynie o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu – placówki zostały zobowiązane do przygotowania procedury na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na wywołaną przez niego chorobę – tłumaczy Marcin Breczko.

Na terenie Częstochowy jest 8 placówek zapewniających – w normalnej sytuacji – opiekę blisko 400 dzieciom w wieku do lat 3, oraz 91 przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych, w których opiekę sprawuje się nad 7,3 tys. dziećmi (także w sytuacji braku ograniczeń związanych z epidemią).

Obecnie – w ograniczonym stanem epidemii zakresie – przyjmuje dzieci żłobek miejski, niepubliczne punkty żłobkowe, część miejskich i niepublicznych przedszkoli.

  • kg
Najnowsze artykuły