escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Mirosław Skrzypczyk laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej

08.11.2018

Mirosław Skrzypczyk laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” został Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. W. Zwierkowskiego.

Organizatorem nagrody od 12 lat jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nagroda im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” przyznawana jest corocznie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu. Fundatorami nagrody głównej są Edukacyjna Fundacja im. prof. R. Czerneckiego, Fundacja Signum. Program wspierają finansowo Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, program Szkoła Ucząca Się i darczyńcy indywidualni.

Podczas ceremonii wręczenia nagrody, która odbyła się w Muzeum POLIN, laureat wspominał jeden z ważnych momentów w swojej pracy uwieczniony na fotografii. Zdjęcie zrobiono na dawnym cmentarzu żydowskim, gdzie przez lata stały publiczne szalety, a od lat 90. – prywatne budynki. W ramach efemerycznej akcji artystycznej „Powidoki” w 2011 r. Mirosław Skrzypczyk z uczniami postanowili przywrócić pamięć o żydowskiej społeczności miasta: przygotowali frotaże fragmentów odnalezionych  macew oraz powiesili je na sznurach.

– Padał wtedy deszcz i fragmenty frotaży pod wpływem wody zaczęły się odrywać i mieszać z mokrą ziemią. Zrozumiałem wtedy naprawdę, że tamtego świata nie da się przywrócić, że można go tylko przywoływać na chwilę, na moment. To staram się robić.

Laureat przyznał, że do dziś wspomina nauczycielkę, Alinę Kowalczykową, która miała olbrzymi wpływ na jego życie.

– Dziś jedna z moich wychowanek sama podejmuje działania dotyczące dialogu międzykulturowego i  prowadzi warsztaty w ramach konferencji o Sprawiedliwych, na której teraz jesteśmy. Dlatego czuję się tylko małym ogniwem w pewnym łańcuchu nauczycielsko-uczniowskim.
To właśnie tacy nauczyciele i nauczycielki pokazują, czym jest współczesne dziedzictwo Sprawiedliwych – tych, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Lelów
Najnowsze artykuły