MOPS w Częstochowie: Wsparcie dla uciekających przed wojną w Ukrainie

24.01.2023

MOPS w Częstochowie: Wsparcie dla uciekających przed wojną w Ukrainie

Częstochowski MOPS poinformował o rozpoczęciu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie rodzin ukraińskich dotkniętym skutkami kryzysu migracyjnego, które opuściły swój kraj z powodu wojny i przebywają obecnie w Częstochowie. Projekt przewiduje różnego rodzaju usługi z zakresu wsparcia rodziny. Udział we wszystkich oferowanych aktywnościach jest całkowicie bezpłatny.

MOPS realizuje zadania w ramach jednego z trzech projektów pod wspólną nazwą „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” na które środki zewnętrzne otrzymała Gmina Miasto Częstochowa. MOPS realizuje projekt – część 3, natomiast pozostałe dwa projekty z tego obszaru realizuje Urząd Miasta Częstochowy (część 1) i jedna z organizacji pozarządowych (część 2).

W ramach projektu realizowanego przez MOPS przewidziano trzy główne obszary wsparcia:

1) POMOC ASYSTENTA INTEGRACYJNEGO

Rolę asystentów integracyjnych pełnią wykwalifikowani pracownicy socjalni MOPS.

Asystent pomoże osobom, które przyjechały z Ukrainy zaaklimatyzować się w nowym miejscu, w tym przejść przez procedury prawne, a także sprawy konieczne do załatwienia w obszarze społecznym, zawodowym, bytowym. A więc m.in. wskaże obowiązujące przepisy prawa, zasady załatwienia spraw urzędowych, uzyskania dokumentów, tłumaczeń. Poinstruuje jak skorzystać z opieki medycznej, zapisać dzieci do placówek oświatowych, wesprze w poszukiwaniu miejsca pobytu, zatrudnienia itp.

2) POMOC PSYCHOLOGICZNA

Specjalista pomoże zmierzyć się z problemami i przeżyciami, zarówno związanymi z traumą wojenną, jak i m.in. rozłąką z bliskimi, trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, problemami wychowawczymi itp.

3) WARSZTATY, WYKŁADY, DYSKUSJE

Spotkania będą dotyczyły m.in. tematyki:

– Jak odnaleźć się w nowej polskiej rzeczywistości i społeczności.

– Najważniejsze przepisy polskiego systemu prawnego – zarówno dotyczące praw obywateli Ukrainy, jak i zasad oraz przepisów obowiązujących osoby przebywające w naszym kraju.
– Załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z polskiej opieki medycznej.
– Warsztaty dla rodziców dotyczące relacji z dziećmi, kwestii wychowawczych itp.

Oferta jest katalogiem otwartym, ponieważ projekt zakłada dostosowanie zakresu wsparcia i jego form do indywidualnych potrzeb uczestników. Zatrudniono również tłumaczy języka ukraińskiego, którzy współpracują ze specjalistami projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 120 osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ich kraj. Warunkiem udziału jest legalne przybycie do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i później oraz przebywanie na terenie Gminy Miasta Częstochowa na dzień przystąpienia do projektu.
Projekt potrwa do końca czerwca 2023 r.

Gdzie mogą zgłaszać się osoby chętne do skorzystania z oferty?

Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. Pułaskiego 59/65

Tel. 517619061, Tel. 517619000

FOT. MOPS w Częstochowie

  • materiał informacyjny MOPS
Najnowsze artykuły