escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
MPK: do tej pory nie było mowy o zwrocie dotacji

17.10.2018

MPK: do tej pory nie było mowy o zwrocie dotacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie błyskawicznie zareagowało na doniesienia mówiące o zwrocie dotacji, którą otrzymało od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów hybrydowych. – Uprzejmie informujemy, że w szeroko prowadzonej korespondencji oraz krokach podjętych przez NFOŚiGW, nie było dotychczas mowy o zwrocie przez spółkę dotacji – czytamy w oświadczeniu.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia wydanego przez miejskiego przewoźnika.

Zasady konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach tzw. „zielonych inwestycji” Gazela były wynikiem umowy międzynarodowej zawartej między Rządem RP a Rządem Hiszpanii.

W tej umowie określono rodzaj napędu autobusu jako hybryda gazowo-elektryczna, bez możliwości zmiany na inny typ napędu.

Zamówienie prototypowych hybryd gazowo-elektrycznych było więc warunkiem niezbędnym udzielenia dotacji. Tak sprofilowane zostały warunki konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW, do którego przystąpiły 32 podmioty, w tym MPK sp. z o.o w Częstochowie.

Unikalność tego typu rozwiązań na skalę europejską potwierdzona jest również w zapisie ostatniej informacji pokontrolnej przygotowanej przez NFOŚiGW i przesłanej MPK 2 października 2018 r.

 

Wybór wykonawcy hybryd nastąpił na podstawie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych. W toku postępowania przetargowego nie było żadnych odwołań, ani protestów, a firma złożyła komplet dokumentów wymaganych prawem i zgodnych z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienie polegało na skonstruowaniu i wyprodukowaniu autobusów, a także uzyskaniu dokumentów homologacji przez wyłonioną w przetargu firmę.

Homologacji udziela powołana do tego państwowa osoba prawna – Transportowy Dozór Techniczny, upoważniona przez ministerstwo właściwie do spraw transportu. Homologacja może być udzielona tylko na podstawie dokumentów potwierdzających przeprowadzone badania.

Autobusy dostarczone częstochowskiemu MPK taką homologację posiadały (dokumentacja w posiadaniu spółki).

W czasie eksploatacji, w wyniku awarii skutkującej zniszczeniem jednego z autobusów hybrydowych, Zarząd Spółki MPK w Częstochowie podjął decyzje o wycofaniu z ruchu pozostałych pojazdów hybrydowych. Zrobiono to w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, mimo tego, że pozostałe pojazdy mogły być dalej eksploatowane.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wszczęła postępowanie wyjaśniające, w którym MPK sp. z o.o. w Częstochowie otrzymało status strony pokrzywdzonej.

MPK powołało natomiast zespół ekspercki, który od ponad roku analizuje przyczyny awarii pojazdu, szukając możliwości przywrócenia reszty autobusów do ruchu.

Zebrany materiał ekspercki z różnych obszarów wiedzy technicznej wskazuje na liczne nieprawidłowości, do jakich doszło zarówno w fazie projektowania, produkcji i homologowania pojazdów hybrydowych, jak również w fazie ich serwisowania przez producenta.

To powoduje, że MPK Częstochowa sp. z o.o., jako strona pokrzywdzona wystąpi do odpowiednich organów o poszerzenie zakresu dotychczas prowadzonych czynności.

Zgodnie z harmonogramem prace zespołu eksperckiego mają się zakończyć do 31.10.2018 roku. W tym terminie zespół ma przedstawić swoje wnioski Zarządowi Spółki.

Podejmowane działania maja charakter wieloaspektowy, których nadrzędną zasadą jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa pasażerów. W tym zakresie spółka nie pójdzie na żaden kompromis.

Uprzejmie informujemy także, że w szeroko prowadzonej korespondencji oraz krokach podjętych przez NFOŚiGW, nie było dotychczas mowy o zwrocie przez spółkę dotacji na autobusy hybrydowe.

Strony pracują nad osiągnięciem efektu ekologicznego, na co kilka miesięcy wcześniej zarząd
NFOŚiGW wyraził zgodę.

Dlatego też niezrozumiały jest dla nas przekaz ze strony wiceprezesa NFOŚiGW w trakcie spotkania z mediami na placu Biegańskiego w Częstochowie w dniu 17 października 2018 r.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły