Müller: Rada Ministrów przyjęła projekt umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję

30.03.2022

Müller: Rada Ministrów przyjęła projekt umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję

Rada Ministrów przyjęła projekt umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję – przekazał we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że listę podmiotów prowadził będzie szef MSWiA, zaś kara za niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków wyniesie do 20 mln zł.

O przyjęciu przez rząd projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę Müller poinformował na wtorkowej konferencji prasowej. Jak podkreślił, chodzi o pakiet działań, który rozszerza możliwości sankcyjne bezpośrednio na poziomie krajowym.

 

“Polska od samego początku zgodnie z sankcjami unijnymi mrozi wszelkie aktywa, wszelkie majątki, które wynikają bezpośrednio z sankcji unijnych – w tej chwili to jest ponad 160 mln zł, które zostały zamrożone” – wskazał rzecznik rządu.

 

Jak podkreślił, chodzi o zamrożenie, a nie konfiskatę, która na gruncie polskiej konstytucji nie jest dozwolona. “Ale możliwe są działania, które dotyczą mrożenia majątków, czyli niedopuszczenia do ich użytkowania, niedopuszczania do korzystania z nich” – tłumaczył.

 

Müller przekazał, że przyjęty przez Radę Ministrów pakiet rozwiązań umożliwi podejmowanie działań w zakresie mrożenia funduszy na terenie Polski. “Ten projekt ustawy zakłada, że będziemy blokować majątki podmiotów, które przyczyniają się do wspierania rosyjskiej inwazji na niepodległą i suwerenną Ukrainę” – mówił Müller.

 

Jak tłumaczył, chodzi o stworzenie wykazów odrębnych od tych zawartych w rozporządzeniach unijnych. “W ten sposób będziemy mogli podejmować działania, które mrożą różnego rodzaju fundusze, m.in. gotówkę, czeki, przekazy pieniężne, depozyty, wszystkie takie fundusze, które mogą być używane do wspierania działań Federacji Rosyjskiej. Możliwe będzie również mrożenie zasobów gospodarczych, będzie to dotyczyło zarówno aktywów materialnych, jak i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych” – mówił rzecznik rządu.

 

Jak podkreślił, decyzja ta idzie dalej niż dotychczasowe sankcje unijne. “Jak wiemy, tego typu rozwiązania wymagają jednomyślności, natomiast tutaj, ze względu na powołanie się na klauzulę bezpieczeństwa, podejmujemy działania o charakterze krajowym” – powiedział Müller.

 

Dodał, że listę podmiotów prowadził będzie szef MSWiA i będzie miała ona charakter publiczny, zaś niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków będzie podlegało sankcjom karnym i finansowym. Podkreślił, że kara dla podmiotów, które nie zastosują się do decyzji będzie wynosiła nawet 20 mln zł.

 

“Jednocześnie chciałbym jeszcze raz na podkreślić – my mówimy o mrożeniu aktywów. Do konfiskaty majątków, do konfiskaty tych zasobów, które będą mrożone, niezbędna jest zmiana konstytucji, o której wcześniej wspominaliśmy, ale ten czas mrożenia zabezpieczy te majątki przed tym, aby właśnie później, po zmianach przepisów konstytucyjnych można było podjąć dalsze działania” – powiedział.

 

Dopytywany o szczegóły tego projektu wskazał, że rząd widzi “pewną wstrzemięźliwość Rady Europejskiej co do podejmowania dalszych sankcji”. “Tutaj próbujemy przyjąć takie rozwiązania, które pozwalają się powołać na klauzulę bezpieczeństwa. Pozwala ona na to, aby takie działania próbować podejmować na polu krajowym (…) Trudno nam czekać tutaj na dalsze działania ze strony UE” – mówił.

 

Dodał, że lista osób objętych sankcjami będzie powstawać na podstawie rekomendacji służb i innych podmiotów. Jak wyjaśnił, wniosek taki składa się do szefa MSWiA, który podejmuje decyzję o wpisaniu na tę listę. To z kolei będzie wiązać się wprost z zamrożeniem aktywów.

 

Rzecznik rządu poinformował ponadto, że proponowane przepisy zakładają też zakaz importu węgla z Rosji.

 

“Powołując się na klauzulę bezpieczeństwa poszliśmy o krok dalej w tych przepisach. Wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji. To zostanie wpisane wprost do ustawy. Zdajemy sobie sprawę, że może budzić to wątpliwości prawne. Niestety uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję UE w tym zakresie” – mówił Müller.

 

Jak zaznaczył, zapis dotyczący importu węgla został zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę autorstwa MSWiA, w piątek został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jak przekazał CIR, rząd chce zamrozić wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze osób oraz podmiotów, które zostaną wskazane na specjalnej liście prowadzonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

 

Chodzi o stworzenie odrębnej od wykazów zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej listy osób i podmiotów, wobec których można będzie zastosować środki zawarte w unijnych przepisach. Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych nie będzie – jak zaznaczono – oznaczać jeszcze ich konfiskaty, bo wprowadzenie tego rozwiązania wymaga zmiany konstytucji.

 

Zgodnie z projektem zamrożenie funduszy będzie dotyczyło m.in.: gotówki, czeków, przekazów pieniężnych, depozytów złożonych w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, papierów wartościowych, obligacji oraz akcji i udziałów.

 

Z kolei zamrożenie zasobów gospodarczych będzie dotyczyło aktywów każdego rodzaju, materialnych i niematerialnych, ruchomych i nieruchomych, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług.

 

Podmioty wpisane na listę nie będą mogły realizować zamówień publicznych. Na listę będzie mogła być wpisana wyłącznie osoba lub podmiot, które nie są wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniach UE 765/2006 i 269/2014.

 

Zdaniem rządu, niezależnie od zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych, należy podjąć dalsze działania zmierzające do zmiany konstytucji, mające na celu konfiskatę rosyjskich majątków. (PAP)

  • mchom/ sno/ mm/ jann/
Najnowsze artykuły