Nagrody dla ludzi kultury. Jak zgłosić wniosek?

19.05.2022

Nagrody dla ludzi kultury. Jak zgłosić wniosek?

Do 30 czerwca 2022 roku można składać wnioski o nagrody dla osób zasłużonych dla kultury. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie naszego miasta.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.

Nagrody mogą być przyznane: osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie, osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Częstochowy.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury, rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym, uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe, związki i środowiska twórcze, agencje artystyczne i wydawnictwa, redakcje prasy, radia i telewizji.

Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Szczegółowe informacje w sprawie nagród oraz druki wniosków są dostępne na stronie

  • TS
Najnowsze artykuły