Nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych

24.08.2018

Nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych. Potrwa do 4 września.

Nagrodę corocznie otrzymują osoby fizyczne, działające w organizacjach pozarządowych funkcjonujących w mieście oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nagroda przyznawana jest w formie statuetki i dyplomu.

Wręczenie nagród nastąpi dnia 14 września podczas Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. parafie, organizacje kościelne) oraz osoby fizyczne.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Częstochowy po zapoznaniu się z opinią komisji rozpatrującej wnioski, złożonej z: przedstawicieli Prezydenta Miasta i Rady Miasta Częstochowy.

Kto powinien zostać tegorocznym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych? Osoby lub organizacje pozarządowe które swoim zaangażowaniem, entuzjazmem, wszechstronnymi działaniami wyróżniają się w środowisku pozarządowym w Częstochowie.

Aby zgłosić kandydata, należy do 4 września wypełnić wniosek nominacyjny oraz stosowne oświadczenia dot. danych osobowych – jeżeli wniosek składa osoba fizyczna oraz jeżeli kandydatem jest osoba fizyczna (dokumenty w załącznikach) i dostarczyć je do Urzędu Miasta Częstochowy:

  • w postaci papierowej: do kancelarii Urzędu, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • elektronicznie: wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP lub e-PUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanymi).
  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły