escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Najbardziej rakotwórcze powietrze m.in. w Myszkowie i Lublińcu

13.12.2020

Najbardziej rakotwórcze powietrze m.in. w Myszkowie i Lublińcu

Myszków i Lubliniec znalazły się na czołowych miejscach niechlubnego rankingu Polskiego Alarmu Smogowego. Obejmuje on miejscowości, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

Na podstawie danych pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 r. sporządzono listę piętnastu najmocniej zasmogowanych miejscowości w Polsce. Na szczycie znalazły się miejscowości, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Na liście smogowych rekordzistów przeważają małe miejscowości, a także wsie – widać jasno, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast.

Ranking przedstawia miasta o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza pod względem stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz liczby dni, w których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy. Z listy smogowych rekordzistów wypadł Kraków, w którym od września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych. – To kolejny rok, w którym prezentujemy rankingi najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce i jak co roku widzę te same nazwy – mówi Piotr Siergiej, rzecznik PAS. – Wydawałoby się, że włodarze tych miast powinni być zaalarmowani sytuacją, w której mieszkańcy miejscowości oddychają rakotwórczymi substancjami pochodzącymi z kotłów na węgiel i drewno, a poziomy zanieczyszczenia wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy – dodaje.

Co istotne, na liście smogowych rekordzistów przeważają małe miejscowości, a także wsie – widać jasno, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast. Najmniejszą liczbę dni smogowych odnotowano w miastach położonych na Pomorzu: Sopot (1 dzień), Słupsk (3 dni) i Kołobrzeg (4 dni). Największą w Pszczynie (106 dni), Rybniku (89 dni) oraz Nowym Targu (88 dni).

PAS podkreśla, że na listę trafiły tylko te miejscowości, w których znajdują się stacje pomiarowe Państwowego Monitoringu Środowiska. Brak innych miast na liście nie oznacza wcale, że tam problem smogu nie występuje.

Ranking miejscowości z najwyższym rocznym stężeniem benzo(a)pirenu w 2019 r.
(norma: 1 ng/m3)

źródło: Roczne Oceny Jakości Powietrza – raporty wojewódzkie, GIOŚ 2020

Ranking miejscowości z największą liczbą dni z przekroczeniem dobowego poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 w 2019 r. (norma: 35 dni)

źródło: Roczne Oceny Jakości Powietrza – raporty wojewódzkie, GIOŚ 2020

  • kg
Najnowsze artykuły