Najmłodsi rozpoczynają naukę na uniwersytecie

29.04.2022

Najmłodsi rozpoczynają naukę na uniwersytecie

Kolejna grupa uczniów rozpoczyna swoją przygodę z Częstochowskim Uniwersytetem Młodego Odkrywcy. Program zajęć będzie bardzo bogaty. Najmłodsi przyjrzą się między innymi łazikowi marsjańskiemu, robotom, owadom, będą latać dronem, a także sprawdzą, jak działa drukarka 3D! W planach jest też wyjazd do Centrum Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz udział w Pikniku Młodego Odkrywcy. Nad całością czuwać będzie kadra Politechniki Częstochowskiej.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej już po raz siódmy organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Będzie w nich uczestniczyć około 200 uczniów. Tradycyjnie podczas inauguracji “młodzi studenci” złożyli symboliczne ślubowanie i otrzymali specjalne indeksy. Zgromadzeni wysłuchali również wykładu prof. inż. Przemysława Postawy na temat wykorzystania tworzyw sztucznych.

Zajęcia w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy będą trwać do końca czerwca. Poza zajęciami praktycznymi prowadzonymi w obiektach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w planach jest wyjazd do Centrum Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz udział w Pikniku Młodego Odkrywcy.

Zajęcia będą odbywały się w trzech grupach wiekowych:
– Odkrywcy 6 – 9 lat
– Poszukiwacze 10 – 12 lat
– Młodzi naukowcy  13 – 16 lat

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki, rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT (czyli technologii informacyjnych i komunikacyjnych), uczenia się, pracy zespołowej oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

  • kg
Najnowsze artykuły