17.05.2018

Najpierw Grabówka, później inne dzielnice

W lipcu mają zakończyć się prace związane z odwodnieniem Grabówki. W ten sposób miasto chce zabezpieczyć mieszkańców dzielnicy przed powodziami i podtopieniami. Inwestycja pochłonie ponad 24,5 mln. Wkrótce odwodniony ma zostać również Kiedrzyn, i jeśli miasto pozyska środki finansowe, część dzielnicy Północ.

Odwodnienie Grabówki obejmuje m.in.  budowę kolektorów kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1356 m, budowę zbiornika retencyjnego (o zlewni z obszaru 62 hektarów), budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika o łącznej długości ponad 1,2 km – blisko kilometr będzie miał nawierzchnię asfaltową, a sam dojazd do zbiornika będzie drogą techniczną – utwardzoną. Wzdłuż drogi, która wkrótce połączy się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstaje też chodnik i oświetlenie. Na inwestycji powstały oszczędności poprzetargowe. Dzięki temu miasto będzie mogło poszerzyć zakres odwodnienia – obecnie konieczne aneksy do umów są procedowane przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta. Wykonawca zadeklarował gotowość wykonania tych dodatkowych robót, a stosowna umowa zostanie podpisana, gdy gotowe będą aneksy na dofinansowanie. Inwestycja, która jest współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochłonie – wraz z budową drogi – ponad 24,5 mln zł. Wartość dofinansowania do prac związanych z odwodnieniem to ponad 13,5 mln.

Na odwodnienie mogą liczyć też mieszkańcy dzielnicy Kiedrzyn oraz – jeśli uda się pozyskać zewnętrzne środki – Północy. W tej pierwszej prace są już mocno zaawansowane. Zadanie jest planowane na 2 lata (2018-2019), ale wykonawca powinien już w lipcu zakończyć zakres przewidzianych na ten rok prac, których finał planowany był początkowo na koniec roku. Odwodnienie dzielnicy – na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu do ul. Sucharskiego i Ludowej – obejmuje m.in. budowę długiego na ponad 100 m rowu otwartego, budowę zbiornika chłonno-odparowującego o powierzchni ok. 1 ha, budowę kolektora deszczowego (rowu otwartego od zbiornika do ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz kolektora deszczowego (kanału zamkniętego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z układem podczyszczania. Ponadto przebudowane zostaną: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna oraz istniejące przyłącza energetyczne. Zbudowane zostaną też drogi technologiczne o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Wartość tych prac wynosi blisko 25,5 mln zł, z czego pozyskane środki europejskie to 21,18 mln zł.

Miasto ma też w planach odwodnienie fragmentu dzielnicy Północ – w kolejnym naborze będzie zabiegać o środki na to zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odwodniony ma zostać rejon ul. św. Brata Alberta – ulice Hiacyntowa i Lawendowa; powstaną też dwa zbiorniki chłonno-odparowujące na końcu tych ulic – przy granicy miasta. Umożliwi to odwodnienie części dzielnicy w rejonie ulic po południowo-wschodniej stronie ul. św. Brata Alberta. Według szacunków, całkowita wartość tego zadania może wynieść ponad 22 mln 600 tys. zł, z czego koszty kwalifikowane – prawie 12,5 mln zł, a niekwalifikowane – ponad 10 mln zł. – Odwodnienie Grabówki, Kiedrzyna i Północy jest niezwykle potrzebne. To wstrzymuje wiele inwestycji drogowych – zaznacza prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Inwestycje podniosą bezpieczeństwo mieszkańców dzielnic oraz umożliwią m.in. budowę kanalizacji deszczowej w sąsiadujących ulicach – podsumowuje.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły