Nie ma odwrotu od wyższych mandatów!

18.12.2021

Nie ma odwrotu od wyższych mandatów!

Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym. W efekcie od 1 stycznia będzie obowiązywał nowy taryfikator mandatów. Łamiący przepisy ruchu drogowego za swoje wykroczenia będą musieli słono zapłacić.

– Przekroczenie prędkości

Obecnie za przekroczenie prędkości o 30 km/h kierowca otrzymuje mandat od 200 do 300 zł. Od stycznia kwota ta wyniesie 800 zł, a w przypadku recydywy dwa razy więcej – 1600 zł.

– Spowodowanie kolizji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziś spowodowanie kolizji karane jest mandatem w wysokości od 200 do 500 zł, chyba że kierowca jest pod wpływem alkoholu – wówczas kara to maksymalnie 5 tys. zł. Nowy taryfikator będzie bardziej surowy. Za spowodowanie kolizji na trzeźwo kierowca zapłaci do 1500 zł, a w przypadku recydywy – 3 tys. zł.

– Wykroczenia względem pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

– Jazda na podwójnym gazie

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys zł.

– Przekroczenie prędkości

Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 30 km/h otrzyma mandat w wysokości minimum 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. W przypadku recydywy będzie to od 3 tys. zł do 5 tys. zł. Z kolei nieujawnienie sprawcy przekroczenia prędkości w chwili popełnienia wykroczenia będzie grozić mandatem do 8 tys. zł dla właściciela pojazdu.

– Jazda bez prawka

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca wykroczenia w ciągu 2 lat popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

– Wyprzedzanie na zakazie

Mandat 1000 zł przewidziano za wyprzedzanie na zakazie. Grzywna podwoi się i będzie nie mniejsza niż 2 tys. zł w przypadku ponownego takiego wykroczenia popełnionego w ciągu dwóch lat (recydywa).

– Sumowanie mandatów

Nowy taryfikator da policji możliwość sumowania mandatów za popełnienie kilku wykroczeń (do 6 tys. zł).

– Punkty karne przez dwa lata

Okres ważności punktów karnych będzie liczony od chwili zapłaty mandatu albo grzywny. Będą one kasowane dopiero po upływie 2 lat. Limit 24 punktów karnych nie ulegnie zmianie. Młody kierowca będzie mógł „zgromadzić” natomiast 20 punktów karnych.

– Dwa wykroczenia i strata „prawka”

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Oznacza to, że dwa poważne mandaty mogą skutkować utratą prawa jazdy.

– Fałszowanie tachografów

Na trzy miesiące z prawem jazdy pożegnają się kierowcy, którzy zostaną przyłapani na ingerencję w system tachografów.

 

– Omijanie szlabanów

Za objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy kierowca może otrzymać mandat minimum 2 tysiące złotych. W przypadku recydywy mandat wyniesie dwa razy więcej – 4 tys. zł.

  • kg
Najnowsze artykuły