Nie załatwimy spraw związanych z dowodami osobistymi

17.03.2022

Nie załatwimy spraw związanych z dowodami osobistymi

Referat, w którym wydawane są dowody osobiste, musi przejść remont. Z tego też powodu w dniach od 23 do 25 marca nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z tymi dokumentami.

Wstrzymanie obsługi interesantów związane jest z zaplanowanym remontem regałów, w których przechowywane są koperty osobowe mieszkanek i mieszkańców. – Całkowity demontaż mebli wymusza jednocześnie przechowanie i zabezpieczenie na czas remontu dokumentów zawierających dane osobowe na terenie sali obsługi interesantów. Z tego względu wejście osób z zewnątrz do tej sali nie będzie możliwe – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

W dniach 23-25 marca nie będzie możliwości załatwienia następujących spraw:
– złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
– odbiór dowodu osobistego,
– nadawanie PIN-ów do warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
– zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
– zgłoszenie utraty dowodu osobistego oraz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
– wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,
– udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Na czas trwania prac remontowych (czyli dni 23, 24 i 25 marca) nie są prowadzone zapisy interesantek i interesantów. W tych dniach pracownicy Referatu Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności będą udzielać informacji pod numerem telefonu 34 3707 763.

  • kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły