Nie zaszczepiłeś się? Możesz zostać zwolniony z pracy!

06.03.2022

Nie zaszczepiłeś się? Możesz zostać zwolniony z pracy!

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 stały się faktem. Na razie obejmują one określone grupy, ściśle związane z działalnością leczniczą. Karą za brak szczepienia może być nawet zwolnienie z pracy.

Obowiązkowymi szczepieniami objęte zostały „osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach realizujących działalność leczniczą, osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego oraz osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym”. Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19. Niezłożenie go albo złożenie oświadczenia o braku poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19, skutkuje uznaniem, że osoba taka nie realizuje obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa. A jeśli pracownik nie jest zaszczepiony, pracodawca może nawet zwolnić go z pracy. – W zależności od okoliczności faktycznych w danym zakładzie pracy, pracodawca może zorganizować pracę tak, by osoba niezaszczepiona wykonywała pracę w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób (innych pracowników lub osób, w odniesieniu do których prowadzona jest działalność pracodawcy) albo rozwiązać stosunek pracy z niezaszczepionym pracownikiem – informuje resort zdrowia. Co istotne, ministerstwo zaznacza, że „działania, o których mowa powyżej, powinny być podejmowane w taki sposób, by nie narazić pracodawcy na zarzut niedozwolonej dyskryminacji”.

  • kg
Najnowsze artykuły