Niebieska woda w Warcie na Wyczerpach

30.03.2023

Niebieska woda w Warcie na Wyczerpach

W sobotę 25 marca po godz.17:00 mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy zawiadomili Straż Miejską o wycieku z kanału burzowego niebieskiej substancji w kierunku rzeki Warty, która w efekcie zmieniła kolor. Jak wyjaśniła zlokalizowana tam huta szkła, doszło do wycieku farby rozpuszczalnej w wodzie podczas jej załadunku, wykonywanego przez specjalizującą się w neutralizacji odpadów firmę zewnętrzną.

Straż Miejska po otrzymaniu zgłoszenia w trybie pilnym powiadomiła odpowiednie służby m.in. policję, straż pożarną oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Po zlokalizowaniu wycieku z kanału burzowego na wysokości starorzecza Warty strażacy postawili zaporę separacyjną. Policja natomiast rozpoczęła działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i ustalenie źródła wycieku. Jak wynika z ustaleń policji, na ternie huty szkła Stoelzle, przy załadunku pojemnika typu mauzer na ciężarówkę doszło do rozszczelnienia i wylania do kanału burzowego znaczna część niebieskiej substancji. Załadunku dokonywała firma zewnętrzna, a nie pracownicy huty szkła. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami firmy Stoelzle, którzy przekazali nam informacje, że działania zmierzające do zniwelowania skutków wycieku zostały podjęte przez nich już w piątek, 25 marca. Udało się w tym samym dniu wypompować znaczna część substancji z kanału burzowego, która jeszcze nie przedostała się do Warty. Udzielono nam również informacji, że niebieska substancja to farba, która łatwo rozpuszcza się w wodzie i nie zawiera metali ciężkich. Obecni na miejscu przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pobrali próbki do badania, by ostatecznie ocenić skład farby. Ponadto wykonany został pomiar PH wody, który mieścił się w przedziale 6-7, co stanowi normalną wartość. W wodzie nie wykryto także substancji ropopochodnych. Sporządzony protokół przez WIOŚ potwierdził, że nie nastąpiło skażenie wody. W poniedziałek 27 marca na miejscu odbyła się wizja lokalna przedstawicieli WIOŚ, którzy stwierdzili, że woda miała już normalny kolor, nie znaleziono śniętych ryb czy innych martwych zwierząt.

 

  • TS
Najnowsze artykuły