escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Niektóre częstochowskie podstawówki nie zostaną otwarte

22.05.2020

Niektóre częstochowskie podstawówki nie zostaną otwarte

Od 25 maja realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach podstawowych. Uczestnictwo w nich nie będzie jednak obowiązkowe. W Częstochowie nie wszystkie podstawówki zostaną ponownie otwarte – rodzice dziewięciu z nich nie wyrazili chęci posyłania dzieci. Swoją działalność wznowią więc wszystkie podstawówki poza SP7, 9, 15, 17, 22, 30, 37, 47, ZSP3. W sumie chęć powrotu do szkół zadeklarowało 423 uczniów*.

Powrót do szkoły odbędzie się na jasno określonych warunkach i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Środki dezynfekujące i środki ochrony częstochowskim placówkom przekaże miejski Wydział Zarządzania Kryzysowego. Jak przebiegać będzie sam pobyt uczniów w szkołach? Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia:

 • należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,
 • należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
 • w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów, przy czym w wyjątkowych sytuacjach ta liczba może wzrosnąć do 14,
 • na jednego ucznia powinny przypadać przynajmniej 4 metry kwadratowe powierzchni sali,
 • w ławce może siedzieć tylko jeden uczeń, a odległość między stanowiskami uczniów powinna wynieść minimum 1,5 metra,
 • uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi,
 • uczniowie nie powinni przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 • z sal lekcyjnych oraz gimnastycznych usunięte powinny być wszystkie przedmioty, których nie da się łatwo zdezynfekować,
 • pracownicy szkolni powinny zachować między sobą minimum 1,5 metrowy odstęp,
 • należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,n
 • do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • szkoła musi również zwrócić uwagę na prace porządkowe i odpowiednio częste sprzątanie sal, łazienek oraz korytarzy – dodatkowo w łazienkach powinny pojawić się instrukcje prawidłowego mycia rąk.

Co jeszcze zmienia się w edukacji?

– od poniedziałku (25 maja) uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły, szczególnie z przedmiotów, z których będą zdawać egzaminy między 16 a 18 czerwca,

– od poniedziałku (25 maja) ruszają także konsultacje dla absolwentów szkół, podchodzących w czerwcu do matury,

– od 1 czerwca wszyscy uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. To ma umożliwić m.in. rozmowę na temat ocen końcowych.

* stan na 20.05.2020

 • kg
Najnowsze artykuły