Nowa organizacja ruchu na autostradzie A1

16.04.2022

Nowa organizacja ruchu na autostradzie A1

Na całej długości Autostradowej Obwodnicy Częstochowy kierowcy mogą już jeździć z prędkością do 140 km/h. Znaki informujące o początku i końcu autostrady zostały bowiem przeniesione z węzła Częstochowa Jasna Góra w rejon oddalonego o ponad 10 km węzła Częstochowa Północ.

A1 Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to nie koniec prac na północnej części „śląskiej” autostrady. Na odcinku pomiędzy węzłami Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Północ trwają jeszcze prace wykończeniowe przy budowie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) oraz przy budowie autostradowego obwodu utrzymania Lgoczanka. Umowny termin zakończenia tej inwestycji przypada w czerwcu tego roku.

Trwa również postępowanie przetargowe na wykonanie pozostałych prac przy tym odcinku A1. – Ma to związek z odstąpieniem 29 kwietnia 2019 r. przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini), od umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1. W ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego roku postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty – przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najniższą cenę zaproponowała firma Strabag, która wyceniła realizację zadania na 86 870 987,89 zł. Trwają czynności przy analizie i ocenie złożonych ofert.

Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z:

  • robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
  • wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
  • zakończeniem robót melioracyjnych,
  • wykończeniowymi pracami drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią,
  • przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej)
  • wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
  • uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Termin realizacji robót

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. – Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca. Minimalny termin realizacji wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) – wyjaśnia GDDKiA.

Granice woj. łódzkiego – Częstochowa Północ 

Na tym odcinku, pomimo iż od grudnia ubiegłego roku ruch pojazdów odbywa się pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy w każdym z kierunków), nadal trwają prace wykończeniowe. – Termin umowny zakończenia inwestycji przypada w czerwcu bieżącego roku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a wykonawca deklaruje dotrzymanie terminu. Zatem prawdopodobnie w czerwcu br. ograniczenia prędkości wynikające z realizowanych prac zostaną usunięte, a kierowcy zyskają kolejny kilkunastokilometrowy odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną kodeksem drogowym prędkością przejazdu – zapowiadają drogowcy.

  • kg
  • zdj. GDDKiA
Najnowsze artykuły