escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Nowa specjalizacja pielęgniarek

25.07.2021

Nowa specjalizacja pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia proponuje uzyskanie pielęgniarkom i ratownikom medycznym specjalizacji chirurgicznego asystenta lekarza. Osoba, która zdobyłaby wiedzę w tym zakresie miałaby za zadanie pomagać lekarzom chirurgom w czynnościach przed- i pooperacyjnych. Pozwoliłoby to odciążyć lekarzy, których brak jest coraz bardziej widoczny. Najbardziej odczuwalny jest znaczny deficyt chirurgów ogólnych. Średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy wynosi 60 lat.

Zmiany w przepisach pozwolą na wzmocnienie kadry niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia. – Zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia tytuł specjalisty można uzyskać po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia (PESoz). By do niego przystąpić co do zasady trzeba ukończyć specjalizacyjne szkolenie podyplomowe. Projekt rozporządzenia zakłada, że będą mogły w nim uczestniczyć osoby mające tytuł magistra lub licencjata pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego, ale także, które uzyskały tytuł magistra na kierunku studiów w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. Z tym, ze zgodnie z ustawą do PES mogą też przystąpić osoby, którym uznano dotychczasowy dorobek naukowy lub zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie. Zdanie egzaminu zaś otworzy drogę do asystowania lekarzom przy operacjach oraz zabiegach pooperacyjnych – podaje portal prawo.pl. Wobec nowego pomysłu sprzeciw wyraża Porozumienie Chirurgów Skalpel, mówiąc że pomoc dla lekarza powinni zapewnić lekarze rezydenci, przyszli lekarze.

  • Natalia Lewandowska
Najnowsze artykuły