15.04.2018

Nowe prawo łowieckie stało się faktem

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa łowieckiego. Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkoleń psów myśliwskich, czy polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia.

Najważniejszą zmianą dla rolników są nowe zasady szacowania szkód. Odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę, czy w trakcie polowania będą nadal wypłacały koła łowieckie. Jednak myśliwi nie będą sami – tak jak do tej pory – szacować tych szkód. Będzie się tym zajmować komisja, złożona z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego, a także właściciela nieruchomości, na której terenie wyrządzona została ta szkoda. Organem odwoławczym od decyzji komisji będzie nadleśniczy, a później sąd. Nowelizacja zakłada, że odszkodowania za szkody łowieckie będą wypłacane rolnikom z dochodów kół łowieckich.

Poza tym ustawa wprowadza szereg innych zmian. Dotyczą one w szczególności:

1) określenia zasad odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Odbywać się one będą pod nadzorem, na podstawie indywidualnego upoważnienia. Zakazuje się w tym przypadku m.in. polowań zbiorowych i polowań z użyciem psów;

2) określenia zakresu informacji objętych rocznym planów łowieckich. Zmiana planu łowieckiego dopuszczalna jest m.in. w przypadku podejrzenia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;

3) zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny przy organizowanych przez Polski Związek Łowiecki sprawdzianach psów myśliwskich, a także szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich;

4) przeniesienia z aktu wykonawczego do ustawy regulacji dotyczącej kategorii obwodów łowieckich oraz kryteriów zaliczania obwodów do poszczególnych kategorii;

5) określenia procedury podziału na obwody łowieckie przez sejmik wojewódzki. Podział ten dokonywany będzie w obrębie województwa;

6) wprowadzenia nowej przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Jest nią nieusprawiedliwione niezrealizowanie przez dzierżawcę rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% minimalnej liczby zwierzyny grubej w okresie 3 lat;

7) wprowadzenia zasady kadencyjności funkcji członków władz Polskiego Związku Łowieckiego;

8) określenia uprawnień nadzorczych Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Uprawnienia te obejmują m.in. przeprowadzanie kontroli w oparciu o kryterium legalności, uchylanie niezgodnych ze statutem uchwał Polskiego Związku Łowieckiego oraz stwierdzanie nieważności uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

9) określenia zasad pierwszeństwa w przyjęciu do koła łowieckiego. Przysługuje ono myśliwym zamieszkałym na terenie obwodu łowieckiego, jeżeli stanowią co najmniej 50% członków koła łowieckiego;

10) wprowadzenia zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły